3
laenen

Kauwen veroorzaken overlast

BESCHERMDE VOGEL ZWERMT ELKE AVOND OVER POLDERDORPEN

Al wekenlang bij valavond veroorzaken kauwen overlast in Stabroek, Putte-Kapellen en Ekeren. Als een levende scene uit de Hitchcock-klassieker 'The Birds' verzamelen er telkens honderden gitzwarte vogels op de daken om nadien over het dorp te zwermen.

In Stabroek en Hoevenen strijken de kauwen 's avonds neer op enkele vaste plaatsen zoals de hoge bomen aan de kapel van de Heuvels, aan het gemeentehuis en aan de Meidoornlaan. In Putte-Kapellen verzamelen de kauwen op het dak van de kerk. Nadien vliegen ze gezamenlijk naar hun slaapplaats in het Moretusbos. In Ekeren is het aantal kauwen de laatste jaren sterk toegenomen. Daar trekken de vogels 's avonds van het Veltwijckpark en Hof de Bist, via Brasschaat en Hof van Delft terug naar Ekeren.


Hugo Jordens, uit de Prinshoeveweg in Ekeren, ziet het fenomeen, en bijhorende overlast, sterk toenemen. "Zwermen van soms honderden vogels nemen onderweg alles mee, breken vuilniszakken open en gebruiken elk tijdelijk zitplaatsje dat ze kunnen vinden. Bovendien zijn er altijd wel enkele vogels die uitwerpselen achterlaten. Ik zet mijn wagen elke avond noodgedwongen in de garage en na elke passage van de vogels moeten we onze tuinmeubelen reinigen. Je hoort ze ook al van ver aankomen. Door hun grote aantal verpesten ze het leven van vele buurtbewoners."

3
Alfons Schryvers

Weinig aan te doen

Volgens de Stabroekse landbouwer Herman Cleiren is er weinig te doen tegen de overlast. "Kauwen kan je volgens de wet enkel bestrijden indien ze schade toebrengen aan professioneel geteelde gewassen. Wij landbouwers mogen enkel knalapparatuur gebruiken om de vogels te weren. Overdag heeft dat effect, maar 's nachts is het niet zinvol om de buurt wakker te houden met regelmatige knallen. Een kolonie verjagen kan alleen buiten het broedseizoen. Een echte oplossing is dat niet, want het probleem wordt zo gewoon verschoven."

3
Foto Natuurpunt

Nuttige vogel

Volgens Natuurpunt gaat het om kauwen, een beschermde vogel in woongebied. Van zodra landbouwgewassen beginnen te groeien verplaatsen ze hun voedselgebied van de woonzone naar de open ruimte en zal het fenomeen in de dorpen afnemen. "De overlast kan heel vervelend zijn, maar we moeten ons realiseren dat de mens zelf oorzaak is. Leefgebieden van dier en mens raken steeds meer in elkaar verstrikt maar kauwen zijn zeer nuttig voor ons. Het hoofdbestanddeel van hun maaltijd bestaat oorspronkelijk uit wormen en larven van de langpootmug. Deze larven vreten de wortels van grasland aan, waardoor gras dood gaat. De kauw zorgt er dus voor dat uw gazonnetje er netjes bij blijft liggen. Daarnaast eet de kauw diverse insecten, die voor de mens heel hinderlijk kunnen zijn."


Er bestaan enkele regeltjes om de overlast te beperken. "Je mag de kauwen zeker niet voederen. Ruim in de tuin eventuele voedselresten op, maak huisvuilzakken goed dicht. Een zwarte sok ophangen kan ook helpen. Ze afschieten is niet alleen dieronvriendelijk, het helpt ook niet. Een kauw is een territoriumdier. Als een territorium vol is, vestigt zich daar in elk geval geen nieuwe kauw. Als vogels worden afgeschoten, is er weer plek in het territorium en zo blijft dus de populatie even groot."

Lees meer