Een luchtfoto van het driehoekige gebied van 12 hectare. Rechtsonder ligt het station, centraal de site Van Maele. De vijvers, het openbare park en de appartementsblokken komen rechts te liggen op het einde van de Huffeseele-straat; de nieuwe woonzone zal grenzen aan de wijk Dierdonck-Zwartegevel, links bovenaan.
Foto repro Sam Vanacker Een luchtfoto van het driehoekige gebied van 12 hectare. Rechtsonder ligt het station, centraal de site Van Maele. De vijvers, het openbare park en de appartementsblokken komen rechts te liggen op het einde van de Huffeseele-straat; de nieuwe woonzone zal grenzen aan de wijk Dierdonck-Zwartegevel, links bovenaan.

"Tielt krijgt er een klein dorp bij"

12 HECTARE WEILAND WORDT WOONGEBIED EN STADSPARK

Twee projectontwikkelaars hebben een aanvraag ingediend bij de provincie voor de ontwikkeling van het gebied van twaalf hectare dat tussen de Bedevaartstraat en de spoorweg ligt. Het immense project omvat 541 wooneenheden, twee visvijvers en een nieuw aan te leggen stadsrandpark van vijf hectare.

"Het zuiden van Tielt krijgt er in feite een klein dorp bij", vat schepen van Ruimtelijke Ordening Simon Bekaert (sp.a) samen. Op het voorlopige masterplan dat volgende week op de gemeenteraad komt, staan in het westen van het gebied twee aaneensluitende visvijvers en een park uitgetekend. Rondom staan een tiental appartementsblokken, goed voor 180 wooneenheden. In het oostelijke deel is ruimte voor 111 eengezinswoningen, variërend qua grootte.

Grootste bouwproject

In een eerste fase komen er dus 291 wooneenheden bij, maar daar houdt het niet op. Later zal ook het zuidelijke deel nog verkaveld worden, wat het totaal op 541 brengt. Tel daar nog bij dat in het aangrenzend gebied van de fabriekssite Vanmaele ook een verkaveling met 47 woningen komt en de teller staat op 588. Toegang tot de woonwijk voor auto's zal grotendeels verlopen via een nieuw te bouwen weg op de Bedevaartstraat. Parallel aan die weg wordt er ook een verbinding gemaakt met de reeds bestaande wijk Dierdonck-Zwartegevel. De appartementsblokken in het westen zullen ontsloten worden via de Blekerijstraat en de Huffeselestraat. De Dertig Zilverlingenstraat ten slotte krijgt ook een appartementsgebouw, maar blijft wel een doodlopende straat.


"Het wordt het grootste bouwproject van de afgelopen decennia in Tielt. We hopen veel nieuwe jonge gezinnen te kunnen aantrekken", gaat Bekaert verder.


Volgens de schepen moet vooral het nieuwe openbare stadspark een troef worden. "Het gaat om watergevoelig gebied, dus de vijvers hebben een belangrijke taak te vervullen in de waterhuishouding. In het park voorzien we vlonderpaden, fiets- en wandelpaden, zitbanken en er komt ruimte voor geboortebossen. In de voorwaarden van het akkoord hebben we laten opnemen dat de projectontwikkelaars het stadsrandbos tegelijk met de bebouwing moeten ontwikkelen."

Eerste spadesteek 2020

Het stadsbestuur verwacht de eerste verkavelingsaanvraag van grondeigenaars Dumobil en Immobel in de loop van volgend jaar. "Nu ligt het masterplan bij het provinciebestuur en formuleren wij met de gemeenteraad een advies. Als er een principieel akkoord komt, is het gebied juridisch gezien omgezet naar woongebied en dan kunnen de bouwaanvragen en de openbare onderzoeken starten. Als alles vlot loopt, kan de eerste spadesteek al voor 2020 zijn."

Lees meer