DE PARTIJEN DOORGELICHT

TIELT

Net als in 2012 trekken

N-VA en Open Vld

in kartel naar de kiezer. Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) en schepen Veerle Vervaeke (Open Vld) slaagden er toen in CD&V van de troon te stoten en deelden de voorbije legislatuur de lakens uit. Het is hun verdienste dat de schuldenlast van de stad afgebouwd werd. Open Vld kreeg in september 2016 echter een flinke tegenslag te verwerken toen acht leden (waaronder twee schepenen) zich afscheurden en een eigen partij begonnen.


Ook

sp.a

kreeg enkele tegenslagen te verwerken. Zo nam schepen Birger De Coninck in 2014 ontslag en werd hij vervangen door Guido Mehuys. Sp.a heeft sterk ingezet op mobiliteit, maar dat is niet altijd van een leien dakje gelopen. Zo verliep de invoering van eenrichtingsverkeer over het station erg moeizaam. Verder is het een nadeel dat ze het dit keer zonder voormalig kartelpartner Groen moeten zien te rooien. Lijsttrekker Simon Bekaert lijkt de voorbije maanden bewust een afstand te hebben gecreëerd tussen zijn partij en coalitiepartners N-VA/Open Vld, vooral door zich bijzonder kritisch op te stellen rond de collegesite.


 

Iedereen Tielt

is de nieuwkomer op het politieke toneel met voormalige Open Vld'ers Pascale Baert, Bart Biebuyck en Grietje Goossens in de rangen. Naar eigen zeggen werd er niet genoeg naar hen geluisterd bij Open Vld. Los van de oprichters bestaat de volledige lijst van Iedereen Tielt uit mensen met veel idealisme, maar weinig ervaring. De partij profileert zich als burgerbeweging die een nieuwe wind wil doen waaien door de Tieltse politiek. Het resultaat van Iedereen Tielt valt moeilijk te voorspellen.


De partij van voormalig burgemeester Luc Vannieuwenhuyze was met 43 procent van de stemmen de grootste partij van Tielt in 2012, maar

CD&V

trok aan het kortste eind en werd verwezen naar de oppositiebanken. De christendemocraten namen vooral het gebrek aan communicatie van de nieuwe meerderheid op de korrel en vonden gaandeweg hun draai in de oppositie. Tijdens gemeenteraden schuwde fractieleider Vincent Byttebier de zware woorden niet. De partij trekt met veel vertrouwen naar de stembus.


Halfweg 2017 besloot

Groen

op eigen houtje het kartel met sp.a op te blazen en op eigen kracht naar de kiezer te trekken. Toenmalig voorzittersduo Lut Dornez en Stefaan De Clercq gaven destijds als reden dat sp.a bij de vorige verkiezingen veel beloofd had, maar dat daar bitter weinig van in huis was gekomen. Lijsttrekker An Vanden Bussche gaat uit van de eigen sterkte. Anderzijds is de kans groot dat de partij profiteert van het feit dat het groene gedachtengoed zowat overal in Vlaanderen in de lift zit.

Lees meer