2 Het schoolteam van De Wijzer in de nieuwe leefruimte voor de kleuters.
Sam Vanacker Het schoolteam van De Wijzer in de nieuwe leefruimte voor de kleuters.

De Wijzer schaft jaarklassen kleuter af

KINDEREN SAMEN IN TWEE LEEFGROEPEN ONGEACHT LEEFTIJD

Basisschool De Wijzer gooit het vanaf 1 september in de pas vernieuwde en uitgebreide kleuterafdeling over een radicaal andere boeg. De huidige vier kleuterklasjes verdwijnen en in de plaats ervan zal gewerkt worden met twee leefgroepen waar peuters en kleuters ongeacht leeftijd samen zitten. Ouders reageren verdeeld.

Het nieuws werd dinsdagavond bekendgemaakt aan de ouders op een bewogen infovergadering. De drastische hervorming van de kleuterschool was dan ook hét gespreksonderwerp aan de schoolpoort gisterenmiddag. "Het was even schrikken", zegt Kay Polfliet, de mama van Vic (5) en Remi (3). "Sowieso wordt het een enorme aanpassing en het zal afwachten zijn wat het geeft, maar het schoolteam lijkt er heel sterk in te geloven. Als ouder kan je moeilijk anders dan te vertrouwen op hun oordeel. In mijn geval zal Remi het in elk geval leuk vinden dat hij samen in klas zit met grote broer Vic. Niet dat ik niet bezorgd ben, maar de directeur heeft ons opgeroepen om het nieuwe systeem een kans te geven en dat wil ik doen ook."

2 Ouders maken zich zorgen, maar zijn bereid het een kans te geven. Rechts zien we Kay Polfliet met zoontje Vic.
Sam Vanacker Ouders maken zich zorgen, maar zijn bereid het een kans te geven. Rechts zien we Kay Polfliet met zoontje Vic.

Andere manier

"We zijn al ruim een jaar aan het nadenken over een andere manier van werken", legt directeur Luc Alvoet uit. "Sinds het katholiek onderwijs in september vorig jaar een nieuw leerplan heeft voorgesteld dat scholen de vrijheid geeft om af te stappen van jaarklassen zijn we een versnelling hoger geschakeld. We zijn scholen gaan bezoeken waar al met leefgroepen gewerkt wordt en we zijn bezig met de uitbreiding van onze kleuterklassen. Twee van de vier klassen zijn nu al geïntegreerd in één grote ruimte met een schuifwand en tegen eind dit jaar doen we hetzelfde met de andere twee."

Werkgroepjes

In elk van die leefruimtes zullen op 1 september ongeveer vijftig kinderen samen zitten ongeacht leeftijd, telkens met twee juffen erbij. "Dat lijkt veel, maar zo kan er meer op maat van de kinderen gewerkt worden", gaat juf Hilde De Cock verder. "We verdelen de ruimte in werkgroepjes, zodat kinderen in de eerste kleuterklas die al wat verder staan, dezelfde oefeningen doen als hun oudere klasgenootjes. Omgekeerd kunnen we kinderen die het moeilijker hebben veel beter ondersteunen, terwijl de kinderen ook meer van elkaar zullen leren."


Eddy Tack, de papa van Louise (5) is voorstander van het eerste uur. "Mijn oudere kinderen hebben allebei op een Freinetschool gezeten", zegt hij. "Ervaringsgericht leren is de toekomst en het is een goeie evolutie dat men nu ook in het klassieke onderwijs het licht ziet. Sterke leerlingen kunnen mee in het klassieke, prestatiegerichte systeem, maar zwakkere kinderen vallen er al te vaak uit de boot. Op deze manier worden zwakkere kinderen beter opgevangen. De meerwaarde is enorm. Volgens mij is het trouwens een kwestie van tijd vooraleer dit systeem ook overal in het lager gebruikt wordt."

Lees meer