Vergunning uitbreiding mestverwerkend bedrijf geweigerd

Na eerder het stadsbestuur heeft ook de provincie zich nu negatief uitgesproken over een eventuele uitbreiding van mestverwerkend bedrijf Fita Compost in de Veldstraat in Schuiferskapelle. Fita Compost was vragende partij voor een nieuwe vergunning die het bedrijf zou toelaten om de mestverwerking op te drijven van 35.000 tot 50.000 ton per jaar. "Uit het dossier blijkt dat slechts 2.000 ton eigen mest wordt verwerkt. De rest wordt aangevoerd", weet provincieraadslid en schepen Simon Bekaert (sp.a). "Het aantal wekelijkse transporten dat door de Biermanstraat en Henri D'Hontstraat passeert zou stijgen van 56 naar 78 per week. Valabele alternatieve aanrijroutes zijn er niet. We willen geen bijkomend zwaar verkeer in de woonkern." (SVR)

Lees meer