Een conceptbeeld van woonproject Lakenhof dat de ontwikkelaar op de Tiltex-site wil zien.
Foto Verstraete Een conceptbeeld van woonproject Lakenhof dat de ontwikkelaar op de Tiltex-site wil zien.

Volop verdeeldheid over Tiltex-site

SP.A EN IEDEREEN TIELT TEGEN BOUWVERGUNNING, N-VA EN OPEN VLD + VOOR

De onenigheid in het Tieltse schepencollege houdt aan. Nadat sp.a eerder al tegen de gunning van het project Collegesite stemde, stemden die partij én Iedereen Tielt ook tegen een vergunning voor een bouwproject op de Tiltex-site, terwijl N-VA en Open VLD + voor waren. Projectontwikkelaar Verstraete gaat tegen die beslissing in beroep.

Verstraete wil met project Lakenhof op de voormalige Tiltex-site (Vanmaele), tussen de Bruggestraat en het Generaal Maczekplein 66, appartementen bouwen. Aanvankelijk waren dat 99 woningen, maar na een negatief advies van de provincie werd geopteerd voor een kleiner aantal. Ondertussen sprak de stedenbouwkundig adviseur van de gemeente opnieuw een negatief advies uit. Binnen het schepencollege heerste bij de stemming over de bouwvergunning verdeeldheid. De vijf schepenen van sp.a en Iedereen Tielt stemden tegen, burgemeester De Rammelaere en schepen Vervaeke van N-VA en Open VLD + voor.

Onteigeningsplan

"We hebben het advies van onze stedenbouwkundig ambtenaar gevolgd", stipt schepen van Ruimtelijke Ordening Simon Bekaert (sp.a) aan. "Er is in het ontwerp te weinig parkeerruimte waardoor de druk op het Maczekplein te groot zou worden." Er spelen nog andere motieven. Sp.a blijft vasthouden aan de piste om de kunst- en muziekacademies toch uit te breiden op de Tiltex-site.


"De ontwikkelaar heeft wel oren naar een publiek-private samenwerking, want de uitbreiding zou maar een deel van de site inpalmen", aldus Bekaert. "De overige grond is wel nog bruikbaar voor een bouwproject, maar we vonden tot nu toe geen vergelijk. Daarom heb ik voor de zekerheid gevraagd om een onteigeningsplan uit te tekenen. Dat plan moet nog op de gemeenteraad passeren, maar ik vermoed dat de stemming pas later dit najaar op de agenda zal komen."

Vrije tijd

Pascale Baert (Iedereen Tielt) bevestigt het standpunt van haar partij. "Er is een studie besteld die drie locaties voor de academies tegenover elkaar moet afwegen: de Collegesite, de Tiltex-site of het belastinggebouw. Om ook de Tiltex-optie open te houden, stemden we met onze fractie tegen die bouwaanvraag. Er is wel een verschil in visie met sp.a. Wij zien in Tiltex de ideale vrijetijdssite met alleen maar plaats voor de academies en niet voor een bouwproject. De socialisten willen dat gecombineerd zien. We wachten nu het oordeel van de provincie af."

Onbetaalbaar

Schepen Veerle Vervaeke (N-VA en Open VLD +) betreurt de situatie. "De ontwikkelaar heeft al vier keer het plan na opmerkingen aangepast. Dat kan niet blijven duren", reageert ze. "Hun vraagprijs voor bouwgrond om de academies uit te breiden is voor ons ook gewoon onbetaalbaar, terwijl de uitbreiding op die locatie nog niet alle noden zou oplossen. Sp.a heeft allesbehalve een consequente houding in dit dossier en ik vind dat niet kunnen tegenover mensen die in Tielt willen investeren. Ze pleegt de ene woordbreuk na de andere." Bij Verstraete was niemand bereikbaar voor commentaar.

Lees meer