Schepen van Openbare Werken, Eddy Poffé, aan een van de toegelegde proefputten. Hier mogen creatievelingen zich op uitleven.
Foto VDT Schepen van Openbare Werken, Eddy Poffé, aan een van de toegelegde proefputten. Hier mogen creatievelingen zich op uitleven.

Plan heraanleg Grote Markt klaar voor start werken in 2019

SCHEPEN POFFÉ ZOEKT TIJDELIJKE CREATIEVE INVULLING VOOR PROEFPUTTEN

Het definitieve ontwerp voor de heraanleg van de Grote Markt is na twee jaar plannen klaar. Vooraleer dit besproken wordt op de gemeenteraad, krijgen de bewoners en handelaars toelichting tijdens een infomoment op maandag 12 juni om 20 uur in het crealokaal van het Vrijetijdscentrum op het Sint-Jorisplein. "We beginnen in februari aan de aanleg van de kerktuin", zegt schepen van Openbare Werken, Eddy Poffé (Open Vld). "In 2019 starten we met de heraanleg van de Markt."

Eind 2016 werd het voorontwerp voor de heraanleg van de Grote Markt voorgelegd. Deze moet toegankelijker, groener en levendiger worden. "Na verder overleg hebben we de plannen licht aangepast", zegt schepen Poffé. "In het eerste ontwerp werd een onafhankelijke luifelstructuur losgetrokken van de gevels van de horeca tussen de Leuvensestraat en de Kaasmarkt, maar op vraag van de horeca, hebben we nu besloten om voor uniforme luifels te gaan, die een diepte van vier meter hebben over de hele breedte van de gevel. Daarnaast komt een voetweg van 4,20 meter, die ook dienst doet als brandweg, en dan is er opnieuw een open terras van vier meter met daartussen bomen en grote afbakeningszuilen van zeven meter hoog met verlichting."

Reisweg bussen

De waterpartij wordt verplaatst van de Grote Markt naar de Schapenmarkt en de parking krijgt 72 in plaats van 60 plaatsen. De markten zullen ook op vraag van de marktkramers niet diagonaal opgesteld worden, zoals oorspronkelijk gepland, maar wel in rijen, een beetje gelijkaardig als de huidige markt. "De autobussen rijden alleen nog via de Gillainstraat naar de Grote Markt, stoppen tegenover The Gatsby en rijden weg via de Academiestraat, Alexianenweg en Veldbornstraat", aldus schepen Poffé. "Voorlopig gaat het alleen om de marktbussen op dinsdag maar we blijven aandringen bij De Lijn om ook nog andere bussen die reisweg te laten nemen."

Esthetische inkleuring

In aanloop naar de heraanleg vond zopas een archeologisch vooronderzoek plaats. De acht proefputten, die hiervoor moesten gegraven worden, zijn intussen weer opgevuld, maar niet met kasseien. "Eentje is dicht gelegd met kasseien van Tiense kwartsiet met een groene voeg als proefopstelling voor de aanleg van de kerktuin", legt schepen Poffé uit. "De andere putten zijn voorlopig met beton gevuld. Het is de bedoeling om deze opnieuw van kasseien te voorzien, maar het is een beetje zonde om hier nu al 100.000 euro aan te geven wanneer we binnen twee jaar opnieuw moeten graven bij de feitelijke heraanleg van de Markt. Bovendien weten we dat, desondanks de grondverdichting die er gebeurd is, hier toch nog lichte verzakkingen gaan komen. Ik zou dan ook een oproep willen doen aan kunstenaars om deze betonvlakken op een creatieve en esthetische manier voorlopig in te kleuren. Aanvankelijk dachten we de leerlingen van de Academie Regio Tienen hierbij te betrekken, maar aangezien het bijna einde schooljaar is, is dat niet meer mogelijk." Wie wil meehelpen aan dit project, kan terecht bij Eddy Poffé via mail naar eddy.poffe@tienen.be.

Lees meer