3

"Belangrijk gebied voor toekomst"

VEURNE,KOKSIJDE EN PROVINCIE BUIGEN ZICH OVER MILITAIRE BASIS

De provincie organiseert volgende week een ontwerpweek voor de site van de militaire basis in Koksijde. Specialisten zullen nagaan wat de behoeften van Koksijde en Veurne zijn en met die informatie wordt een masterplan opgemaakt. De eerste resultaten worden op 25 februari in de beleidsgroep besproken en daarna volgt een bewonersvergadering.

"De ontwerpweek loopt van 26 tot en met 30 januari", zegt gedeputeerde Franky De Block. "De site van de militaire basis tussen Koksijde-Dorp en Veurne is in totaal 365 hectare. Daarvan zou het grootste deel vrijkomen van militair gebruik. Gezien die grootschaligheid vinden we inspraak belangrijk. Volgende week zullen specialisten de koppen samen steken. Ik heb het dan over ontwerpers, ambtenaren, studiebureau en externe specialisten ruimtelijke ordening. Koksijde en Veurne zullen hun wensen meedelen en er wordt met die informatie een masterplan opgemaakt. Op 25 februari verwachten we met de beleidsgroep de eerste resultaten en daarna houden we een inspraakronde bij de bevolking."

3
JVK

Verbinding

De projectzone ligt op Koksijds grondgebied maar grenst aan Veurne. "Het ligt aan de rand van onze stad, vooral aan de wijk Petit Paris en de Wulpendammestraat", zegt Veurns burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). "We willen weten of een zachte wegverbinding naar de kust mogelijk is. Kunnen we de wijk Petit Paris verder ontsluiten? Nu kan dat enkel via de Hanssenslaan maar gezien de woonzone daar uitbreidt, is het belangrijk om het verkeer ook via een andere weg weg te leiden. We willen ook de garantie dat er geen harde functies komen aan de stadsrand. Ik denk aan een industrieterrein of een motorcrossterrein. Dat de West Aviation Club op het gebied zijn vliegplein wil uitbaten, vinden we niet erg maar dat mag niet grenzen aan onze stad. Met Koksijde willen we wel nagaan of een gemeenschappelijk containerpark haalbaar is."

3
Benny Proot

Doorbraak

Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) van Koksijde hoopt nog dit voorjaar op een doorbraak. "Dat dossier sleept al zeven jaar aan en gelukkig is de provincie nu de trekker. Op de plaats van de oude kazerne aan de kant van de Robert Vandammestraat willen we de werkplaatsen van Koksijde-Dorp en Oostduinkerke, de groendienst, het politiekantoor, een afdeling van de buitenschoolse kinderopvang, de kunstschool die nu in Taf Wallet zit en een scoutslokaal. Het belangrijkste op korte termijn is het politiekantoor. De plannen zijn klaar. Aanvankelijk kwam dat kantoor bij de markt maar de basis is een betere locatie. Het vliegplein moet behouden blijven. Ook de helikopters NH90, de opvolgers van de Seaking, willen we in Koksijde maar de helihaven moet geherlokaliseerd worden. Op 10 februari hebben we overleg met de bevoegde minister. Samen met Veurne kunnen we een containerpark en industrieterrein realiseren. De West Aviation Club moet ook zijn plaats krijgen. Ik vergelijk het met het vliegveld in Le Touquet. Mensen kunnen vrijdag met hun vliegtuigje landen in Koksijde, hun weekend hier doorbrengen en dan terug huiswaarts keren. Tot slot willen we een zone voor betaalbare woningen. Er moet nog onderzocht worden wat daar haalbaar is. Dit hele project zou de gemeente niets mogen kosten. We zullen gronden kunnen verkopen na verhuis van gemeentelijke diensten en de politie."

Lees meer