Eerder werden vraagtekens geplaatst bij de noodzakelijkheid om het overstromingsgebied 'Ten Rijen' te renoveren.
Yannick De Spiegeleir Eerder werden vraagtekens geplaatst bij de noodzakelijkheid om het overstromingsgebied 'Ten Rijen' te renoveren.

Gemeentebestuur legt renovatie Potpolder IV ter goedkeuring voor aan gemeenteraad: “Volgen oordeel van expert waterbeheer”

De Waasmunsterse bestuursmeerderheid van CD&V/N-VA zal het licht op groen zetten voor de renovatie van Potpolder IV. Het dossier wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. “We volgen hiermee het advies van professor en autoriteit in waterbeheer Patrick Willems”, zegt waarnemend burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V).

Tijdens het openbaar onderzoek naar de renovatie van Potpolder IV, in de volksmond ook gekend als ‘Ten Rijen’, werden verschillende bezwaren ingediend door burgers. Het zette het gemeentebestuur ertoe aan om een advies te vragen aan professor Patrick Willems van de KU Leuven, een autoriteit in het vakgebied van waterbeheer. De expert concludeerde dat het behouden van de Potpolder een evidentie is en dat het omgekeerde zou indruisen tegen de basisprincipes van het Sigmaplan.

“We zijn ook opnieuw in overleg gegaan met de Vlaamse Waterweg met als doel een maximale toegankelijkheid van het Sigmagebied te garanderen”, zegt Bauwens. “In een overeenkomst tussen de gemeente Waasmunster en De Vlaamse Waterweg nv garandeert De Vlaamse Waterweg nv een karrespoor te voorzien op de verharde dijken van Potpolder IV en het Groot Broek. Tevens zullen de bressen die ontstaan in Potpolder I en de polder van Waasmunster overbrugd worden, zodat het huidig tracé tussen N446 en de spoorwegdijk in Sombeke gegarandeerd wordt. De Vlaamse Waterweg nv zal mee instaan om de ‘missing link’ tussen Sint-Anna en de Durmebrug te ontwikkelen. Er is ook een ernstig engagement van De Vlaamse Waterweg nv om te onderzoeken of de verdwenen spoorwegbrug tussen Sombeke en Hamme terug in ere kan hersteld worden. De Vlaamse Waterweg engageert zich ook om binnen het project waarvoor Agentschap voor Wegen en Verkeer de omgevingsvergunningen aanvraagt, een fietserstunnel te voorzien onder de nieuwe Durmebrug die de Durmedijk aan de westkant en Durmedijk aan de oostkant van de N446 met elkaar verbindt. Door gebruik te maken van deze tunnel, dienen de zachte weggebruikers de N446 niet langer over te steken. Tot slot zal De Vlaamse Waterweg ook alles in het werk stellen om de huidige land- en tuinbouw zo min mogelijk te belemmeren, uiteraard onder voorbehoud van de functie van het gebied als overstromingsgebied.” De renovatie van Potpolder IV wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer