Werken Pastorijstraat van start

De heraanleg van de Pastorijstraat is gisteren van start gegaan. De werken gebeuren in fases om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De eerste week van augustus zal de aannemer voorbereidende werken uitvoeren, zoals het rooien van bomen. In de tweede week van augustus zal Eandis in de Pastorijstraat nutswerken uitvoeren (aanleg 400 Volt-net voor een elektrische laadpaal, aanpassingen aan de gasleidingen, bekabelingswerken voor de openbare verlichting en een evenementenkast). Vanaf 16 augustus starten de rioleringswerken. Deze worden uitgevoerd vanaf de Kaasmarkt richting Dr. H. Folletlaan. De bedoeling is om met de rioleringswerken voor de schoolingang klaar te zijn vóór de start van het nieuwe schooljaar. Tijdens het jaarmarktweekend van 18 tot 21 augustus zal de Folletlaan nog beschikbaar zijn voor de kermisactiviteiten. (DBS)

Lees meer