2 Voka-directeur Jan Hendrickx.
Voka Kempen Voka-directeur Jan Hendrickx.

"Denk aan die honderd jobs"

VOKA VINDT HOUDING GEMEENTE IN DOSSIER SLACHTHUIS "HALLUCINANT"

Voka - Kamer van Koophandel Kempen vindt het "hallucinant en onbegrijpelijk" dat de gemeente Westerlo en een actiecomité bij de Raad van State in beroep gaan tegen de milieuvergunning voor het nieuwe slachthuis. Voka snapt niet dat de gemeente een bedrijf wil tegenhouden dat miljoenen wil investeren en honderd nieuwe jobs biedt. "De leefbaarheid voor onze inwoners moet niet zomaar wijken voor tewerkstelling", vindt burgemeester Guy Van Hirtum.

In juli kreeg NV Sus Campiniae, de samenwerking van enkele vleesgroepen achter de bouw van het nieuwe slachthuis, een milieuvergunning van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) voor de exploitatie van een slachthuis dat wekelijks 40.000 varkens kan verwerken. Het gemeentebestuur besliste deze week daartegen in beroep te gaan bij de Raad van State. Vorige week ontving het bedrijf een tweede vergunning, deze keer een stedenbouwkundige van de bestendige deputatie van de provincie. Of de gemeente ook daartegen in beroep gaat, moet het schepencollege nog beslissen.


"Het slachthuis wordt gebouwd op een industrieterrein waar drie Seveso-bedrijven gevestigd zijn. De economie van onze regio gijzelen via een procedure bij de Raad van State is pure waanzin. Zeker in deze bikkelharde economische tijden, waarin gevochten moet worden voor iedere job. Dit is nogmaals een bevestiging dat de hervorming van de procedure bij de Raad van State dringend is", haalt Jan Hendrickx fors uit, de algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel Kempen.

2 burgemeester Guy Van Hirtum.
Maria De La Cruz burgemeester Guy Van Hirtum.

Investeringen nodig

Voka - Kvk wijst op de verantwoordelijkheid van de gemeente en de actievoerders. "Ze zouden beter eens denken aan de vele herstructureringen en faillissementen (Bosal, McCain,...nvdr) waarmee we ook dit jaar geconfronteerd worden in de Kempen. Het is een zeer moeilijke periode voor de Kempense economie. Actie voeren tegen werkgelegenheid en welvaart in de regio is een duidelijk voorbeeld van schieten in de eigen voet. Onze regio heeft investeringen nodig. Het is daarom ongelofelijk dat ze het een bedrijf, dat miljoenen wil investeren in een nieuwe vestiging en voor minstens honderd inwoners werk biedt, zo moeilijk maken", bromt Hendrickx.

Geen verwijten maken

Volgens burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V) is het niet het moment om elkaar verwijten te maken. "Iedereen bekijkt dit dossier vanuit zijn eigen invalshoek. Ik heb respect voor Voka en begrijp dat zij dit bekijken met het oog op de tewerkstelling, maar wij kijken naar onze inwoners, naar de leefbaarheid", reageert Van Hirtum. "Uiteraard vinden wij die jobs ook zeer positief, maar dat àlles zomaar zou moeten wijken voor extra tewerkstelling, dat kan niet. Er is de jongste tijd met onder meer de sluiting van Bosal (352 werknemers, nvdr) heel wat werkgelegenheid gesneuveld, maar we hebben in onze gemeenten zeker ook succesverhalen. Kijk maar naar DAF Trucks waar ze geregeld extra mensen aanwerven, zonder dat inwoners klachten hebben over het bedrijf. We zouden niet liever hebben dan dat het bij het slachthuis ook zou lukken", vervolgt de burgemeester. "Zolang er vanuit het bedrijf niks gedaan wordt aan de bekommernissen over onder meer geurhinder, de toegangsweg tot het terrein vlak naast het kerkhof en de waterlozing, blijven wij consequent in ons beroep."

"Soort volk"

Er spelen bovendien emotionele argumenten in de procedureslag tegen de komst van het slachthuis. Betrokkenen lieten eerder al voorzichtig verstaan dat ze schrik hebben van wie in het slachthuis zou komen werken. Volgens hen trekt een slachthuis geen enkele 'normale Belg' aan, maar wel mensen die nergens anders aan de bak komen. "U weet toch ook wat voor soort volk daar werkt?", kreeg deze krant al eens te horen.

Lees meer