De Onze-Lieve-Vrouwkerk in Hemiksem is omgevormd tot turnzaal.
Archieffoto Laenen De Onze-Lieve-Vrouwkerk in Hemiksem is omgevormd tot turnzaal.

Kerkenplan nergens klaar

GEBOUWEN WEL AL VAKER GEBRUIKT VOOR CULTURELE ACTIVITEITEN EN SPORT

In de Antwerpse zuidrand heeft nog geen enkele gemeente werk gemaakt van een kerkenplan. Zo'n plan is nodig om in aanmerking te komen voor Vlaamse subsidies bij de herbestemming van parochiekerken. De gebouwen worden wel al steeds vaker voor andere zaken dan erediensten en uitvaarten gebruikt.

De toekomst van de kerken in de verschillende gemeenten is niet overal verzekerd. Daarom moet er nagedacht worden over herbestemmingen. Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) raadt de gemeentebesturen aan om een kerkenplan op te stellen terwijl de Vlaamse ministers Geert Bourgeois en Liesbeth Homans morgen hun Projectbureau Herbestemming Kerken voorstellen. Met dit project kunnen lokale besturen een haalbaarheidsstudie aanvragen naar potentiële herbestemming van een kerk.


Kerkplannen en grote herbestemmingen zijn er in de zuidrand van Antwerpen momenteel niet. Toch worden de kerken vaker voor andere evenementen gebruikt.


"Door het dalend aantal priesters zal het op lange termijn moeilijk zijn om alle kerken te behouden. Maar voorlopig wensen wij in al onze deelgemeenten één kerk te behouden. Maar we laten de kerken meer gebruiken voor concerten of tentoonstellingen", zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V) uit Zandhoven.

Theater

In Borsbeek klinkt hetzelfde verhaal. "De parochie blijft bij ons de hoofdgebruiker van onze twee kerken. Maar de gebouwen kunnen eveneens gebruikt worden voor culturele activiteiten. Zo is er onlangs nog een theatervoorstelling geweest in de Sint-Jan Berchmanskerk", zegt Borsbeeks burgemeester Dis Van Berckelaer (BbA).


Het parochieteam van Lint denkt er dan weer aan om een deel van de OLV-Geboortekerk in te richten als stille ruimte. "Bezoekers zouden er kunnen komen bezinnen, lezen of zelfs studeren", zegt burgemeester Harry Debrabandere (N-VA).

Lofts

In het verleden kregen parochiekerken in sommige gemeenten reeds een herbestemming. De Paterskerk in Boom werd omgevormd tot negentien 'kerklofts', de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Hemiksem is ondertussen de turnzaal van de Turnkring Sint-Jan Berchmans en een deel van de Sint-Jozefkerk in Hove werd vorig jaar ingericht tot planetarium van Urania.


In Schelle wil men de Heilige Familiekerk de komende jaren een andere invulling geven. "Een concrete herbestemming is er nog niet. Voorlopig blijft het gewoon een kerk. De evolutie zal zachtjes en geleidelijk gebeuren", zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).


Mortsels patrimoniumschepen, Koen Dehaen (N-VA) wil tot slot wel opvolgen welke mogelijkheden de Vlaamse overheid biedt. "Een kerkenplan hebben we niet. Onze priester is momenteel de werking van de vijf parochies aan het herstructureren. Maar in een tweede fase kunnen herbestemmingen zich wel opdringen. Het is zeker interessant om volgen wat Vlaanderen aanbiedt aan middelen."

Lees meer