SAVE-charter voor meer verkeersveiligheid ondertekend

De gemeente Wijnegem heeft het SAVE-charter (Samen Actief voor Veilig verkeer) ondertekend samen met de Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) en de lokale politie. OVK wil op die manier steden en gemeenten betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. De ondertekening is de eerste stap in het coachingstraject tot verkeersveilige gemeente. Aan de hand van het SAVE-charter, zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, wenst OVK lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen. (ADA)

Lees meer