Actiecomité Gezond Verstand protesteerde gisteravond met mondmaskers op de gemeenteraad.
Foto De Freine Actiecomité Gezond Verstand protesteerde gisteravond met mondmaskers op de gemeenteraad.

"Bedrijf kan blijven, maar niet uitbreiden"

GEMEENTE KIEST GULDEN MIDDENWEG IN DOSSIER ADAMS

In het gevoelige dossier rond de firma Adams Polendam heeft het schepencollege van Zandhoven de gulden middenweg gekozen. Het college geeft een gunstig advies voor de verderzetting van Adams' huidige activiteiten, maar niet voor de aangevraagde uitbreiding ervan. Het actiecomité Gezond Zandhoven is "al bij al tevreden".

De nieuwe vergunningsaanvraag van Adams Polendam in deeldorp Massenhoven beroerde de voorbije dagen heel groot-Zandhoven. Niet minder dan 690 mensen dienden begin deze week een bezwaarschrift in tegen aanvraag van de firma, die onder andere bouwafval verwerkt. Heel wat omwonenden maken zich ongerust over de opslag van asbest op de bedrijfssite in de Zagerijstraat. Bovendien leeft bij een deel van de bevolking de overtuiging dat de activiteiten van Adams te veel fijn stof met zich meebrengen.

Ongerustheid

Op de gemeenteraadszitting van gisteravond kwam een delegatie van actiecomité Gezond Zandhoven haar ongerustheid extra in de verf zetten. Actievoerders betraden de raadzaal met mondmaskers op. Het schepencollege liet weten dat men het dossier intussen voldoende had kunnen bestuderen en dat er vandaag een advies de deur uit zou gaan richting provincie.


"Het komt er op neer dat wij een positief advies geven voor de verderzetting van de activiteiten waarvoor Adams de voorbije twintig jaar al een vergunning had. Maar wat betreft de aangevraagde uitbreiding van die activiteiten adviseren wij negatief", liet burgemeester Luc Van Hove (CD&V) verstaan. "Zo vroeg Adams bijvoorbeeld de toestemming om de stockagecapaciteit voor asbest gevoelig te mogen optrekken, maar dat zien wij niet zitten."

Groenscherm

Bovendien vraagt de gemeente van Adams extra maatregelen om de gezondheid van de buurtbewoners te beschermen. "Er moet volgens ons een 'groenscherm' rond het bedrijfsterrein komen en een aantal moderne technieken om risico's te vermijden zou moeten worden geïmplementeerd", aldus nog Van Hove. "Verder gaan wij de provincie vragen om er voor te zorgen dat er vaker en gerichter wordt gecontroleerd. Als aan al die voorwaarden wordt voldaan, dan denken we dat het niet nodig is dat Adams uit Massenhoven verdwijnt."


Het actiecomité Gezond Zandhoven kon leven met het advies dat het schepencollege formuleerde. "Sommige mensen zagen Adams liever helemaal verdwijnen, maar het belangrijkste is dat er meer controle komt en dat de firma geen bijkomende vervuilende activiteiten kan ontplooien", reageert Luk Arts van het actiecomité. "We zijn dus al bij al tevreden."

Provincie

De uiteindelijke beslissing over de nieuwe omgevingsvergunning voor Adams Polendam valt op provinciaal niveau. De verwachting is wel dat de provincie het gemeentelijke advies zal volgen, al kan dat besluit nog een paar weken op zich laten wachten. De zaakvoerder van Adams konden we gisteren niet meer bereiken voor een reactie.

Lees meer