Het afvalverwerkend bedrijfAdams Polendam.
Foto De Freine Het afvalverwerkend bedrijfAdams Polendam.

690 bezwaren tegen vergunning Adams

ACTIECOMITÉ WIL DAT BEDRIJF REGELS ROND ASBEST EN FIJN STOF VOLGT

Maar liefst 690 bezwaarschriften liepen er bij de gemeente Zandhoven binnen tegen de vernieuwing van de omgevingsvergunning voor afvalverwerkend bedrijf Adams Polendam. De firma, die in deeldorp Massenhoven is gevestigd, speelt volgens omwonenden met de gezondheid van de buurt. "Er wordt onvoorzichtig omgesprongen met asbest en veel fijn stof geproduceerd", zegt actiecomité Gezond Zandhoven.

Adams Polendam heeft al sinds 1988 een vestiging in de Zagerijstraat, langs het Albertkanaal in Massenhoven. Het bedrijf heeft er een breekwerf, een betoncentrale en een loods voor het sorteren en verwerken van (bouw)afval. Omdat de huidige omgevingsvergunning bijna afloopt, heeft Adams Polendam een nieuwe aangevraagd. Dat stoot nu op massaal protest. Bij het afsluiten van het verplichte openbaar onderzoek, gisterenmiddag, waren er 690 officiële bezwaren ingediend bij de gemeente. Het is niet eens onlogisch dat er veel protest kwam, want vorige week moest Adams Polendam tijdens een hoorzitting zelf toegeven dat men de voorbije jaren de regels regelmatig met de voeten trad.


"Het grootste probleem is de manier waarop men asbest verwerkt", zegt Didier Duval van actiecomité Gezond Zandhoven. "Iedereen weet dat dit een gevaarlijke en kankerverwekkende stof is, maar bij Adams springt men daar blijkbaar nogal lichtzinnig mee om. Normaal moeten zij asbest binnen stockeren en verwerken, maar dat gebeurt vaak niet. De stofdeeltjes kunnen op die manier vrij in de lucht komen en met de wind worden meegevoerd. Onverantwoord, zeker als je weet dat de dorpskern van Massenhoven aan de overkant van het kanaal ligt. Ook het fijn stof dat Adams produceert, brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Niet verwonderlijk dat heel de buurt op zijn achterste poten staat. Zelfs Zandhoven centrum en andere omliggende dorpen lopen gevaar."


Het actiecomité is niet per se tegen een vernieuwing van Adams' vergunning, maar ze willen wel zeker zijn dat het bedrijf deze keer alle regels nauwgezet opvolgt.

Meettoestellen

"Sowieso is er nood aan meer controle, ook buiten het terrein", benadrukt Duval. "Zo zouden er in de omgeving meettoestellen moeten worden geplaatst om de luchtkwaliteit te meten. Van zodra bepaalde normen worden overschreden zou Adams dan meteen de activiteiten moeten stil leggen. Pas als er een waterdicht controlesysteem is kunnen wij gerust ademhalen."


Bij de gemeente Zandhoven neemt men akte van de vele bezwaren. Het schepencollege besprak het dossier gisteravond, maar neemt nog even de tijd om een standpunt in te nemen. Het college moet binnen dit en twee weken een advies afleveren aan de provincie, die uiteindelijk zal beslissen over de vergunning. "Het is normaal dat de mensen ongerust zijn", reageert burgemeester Luc Van Hove (CD&V). "Ik heb natuurlijk ook een bepaald idee over die zaak, maar laat ons dit eerst intern nog eens bekijken." Bij de firma Adams konden we gisteren niemand strikken voor een reactie.

Lees meer