Archeologen van Onroerend Erfgoed, studenten van de UGent en KU Leuven en De Semse werken mee.
Foto Lukas Archeologen van Onroerend Erfgoed, studenten van de UGent en KU Leuven en De Semse werken mee.

Aannemer botst op Romeinse heirbaan

INWONERS KUNNEN UNIEKE VONDST OP 14 APRIL BEWONDEREN

Bij grondwerken voor een nieuwe verkaveling in de Kastanjedreef is een aannemer op een Romeinse heirbaan uit de tweede eeuw gebotst. Archeologen legden de heirbaan inmiddels over een afstand van 32 meter bloot.

"Dat we een heirbaan over een afstand van bijna 35 meter kunnen blootleggen, is uniek in Vlaanderen", zegt Marleen Martens, erfgoedonderzoeker archeologie bij het agentschap Onroerend Erfgoed. "Het was bij grondwerken voor een nieuwe verkaveling dat arbeiders plots op de Romeinse resten botsten. De lokale heemkundige kring de Semse meldde dit aardewerk als toevalsvondst, waarna enkele archeologen ter plaatse gingen en verschillende sporen en vondsten uit de Romeinse tijd aantroffen."

Kruispunt

In samenspraak met projectontwikkelaar Verelst, die de verkaveling in de Kastanjedreef zal realiseren, startte Onroerend Erfgoed enkele weken geleden met de archeologische opgraving. Ook vrijwilligers van De Semse en studenten van de UGent en de KU Leuven nemen deel. "De heirbaan, die van Rumst tot in Baudecet (een gemeente in de provincie Namen, red.) loopt, is inmiddels volledig opgegraven", gaat Marleen Martens verder. "Verrassend genoeg vonden we een kruispunt met een andere, onbekende weg die van het oosten naar het westen loopt. Het is nog niet duidelijk waar deze weg naartoe leidde."


Naast de wegen, botste de archeologen ook op paalkuilen van gebouwde constructies en kuilen met sporen van ambachtelijke activiteiten. "De haardjes en de vondsten in de afvalkuilen wijzen in de richting van ijzersmeden en bronsgieters. Deze ambachtslieden waren al in de vroege eerste eeuw na Christus actief, toen de vicus (gehucht of wijk, red.) duidelijk al een belangrijke rol in de regio speelde. Een van de belangrijkste vondsten zijn enkele mooie bronzen schalen en kommen, die wellicht als offer voor de goden in een kuil werden neergezet."

Bewoners zijn eigenaars

Opmerkelijk: de toekomstige bewoners van de verkaveling zijn de eigenaars van de vondsten op hun perceel. "Zij kunnen ervoor kiezen om alles te bewaren of af te staan aan Onroerend Erfgoed", aldus nog Martens. "De meeste van die vondsten hebben alleen een hoge wetenschappelijke waarde."

Kijkdag

Op zaterdag 14 april organiseert de gemeente een kijkdag. Archeologen zullen tussen 14 en 16 uur elk halfuur rondleidingen geven op de site. "Voor ons dorp is dit een unieke gebeurtenis, dus we willen de inwoners de kans geven om dit mee te maken", zegt schepen van Erfgoed Veerle Geerinckx (N-VA). "Nadien wordt de heirbaan opnieuw begraven en wordt de site verkaveld."

Lees meer