Gemeente koopt elektrische wagens

Het schepencollege van Zemst heeft twee elektrische voertuigen aangekocht: een lichte vrachtwagen en een personenwagen. Op die manier wil de gemeente - binnen het gemeentelijk klimaatactieplan en het burgemeestersconvenant - haar wagenpark vergroenen. Telkens wanneer het gemeentebestuur bestaande wagens moet vervangen, wordt waar mogelijk geopteerd voor elektrische voertuigen. De lichte vrachtwagen en de personenwagen worden in de loop van dit jaar geleverd. (RDK)

Lees meer