Twee buurtcomités uit Mechelen en Hofstade voerden onlangs nog gezamenlijk actie tegen het verdwijnen van het Hanswijkbeekbos.
Foto David Legreve Twee buurtcomités uit Mechelen en Hofstade voerden onlangs nog gezamenlijk actie tegen het verdwijnen van het Hanswijkbeekbos.

Verkaveling Grensstraat terug naar af

'BETROKKEN' BURGEMEESTER BELOOFT REKENING TE HOUDEN MET BEZWAREN

Omwonenden van het Hanswijkbeekbos hebben een slagje thuis gehaald. De verkavelingsaanvraag voor de ontwikkeling van 19 loten is ingetrokken. "Er zal rekening gehouden worden met de bezwaren", zegt burgemeester Bart Coopman (CD&V). Coopman is overigens zelf een van de verkavelaars. Hij heeft er twee loten gekocht voor zijn kinderen.

Het bosje is gelegen achter de tuinen van de Mechelse Voetbalstraat, net over de grens met de gemeente Zemst. De particuliere eigenaars van de achterliggende gronden willen de doodlopende Grensstraat verlengen om aan weerszijden negentien loten te ontwikkelen. Rechts van de toekomstige weg komen de nieuwe woningen op grasland, links moet volgens hun plannen een deel van het bos verdwijnen.

Unieke, groene plek

Vooral dat laatste is niet naar de zin van de buurtcomités De Verenigde Straten (dat enkele zijstraten van de Tervuursesteenweg groepeert red.) en het actiecomité van bewoners van de Grensstraat. "Het bos is een unieke groene plek in onze volgestouwde buurt. Buurtbewoners gaan er graag wandelen. Op de biologische waarderingskaart werd het door de Vlaamse overheid ingekleurd als waardevol", klinkt het. De buurt vreest ook wateroverlast. "Nu al lopen kelders en tuinen onder bij aanhoudende regen." De plannen leverden dan ook een pak bezwaarschriften op ondersteund door een veelvuldig ondertekende petitie.


Burgemeester Coopman is via zijn kinderen rechtstreeks betrokken bij het project. Hij is dan ook niet betrokken bij het beslissingsproces, maar een en ander wordt politiek toch uitgespeeld. Nog voor het punt gisteren op het schepencollege kwam, liet coalitiepartner N-VA weten dat ze de aanvraag zou afkeuren. "Wij hebben de afweging gemaakt tussen enerzijds het eigendomsrecht en anderzijds de mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu. Ook de duidelijk onvoldoende draagkracht door de buurt laat ons niet onberoerd", zegt eerste schepen Veerle Geerinckx (N-VA). De partij eist een nieuw openbaar onderzoek dat later moet uitwijzen wat kan en wat niet kan. De partij stelt voor dit onderzoek op te starten onder begeleiding van een extern expert "om elke vorm van subjectiviteit te kunnen uitsluiten".

Nieuwe aanvraag

Op het college zelf bleek plots dat de verkavelaars hun aanvraag zelf al hadden ingetrokken. "N-VA is blijkbaar slecht geïnformeerd", reageert burgemeester Bart Coopman fijntjes. "Het blijft wel degelijk de bedoeling om te verkavelen. Maar we zullen in een nieuwe aanvraag rekening houden met de bezwaarschriften van de buurt, weliswaar alleen met de terechte. Dat we in een woonzone 'open ruimte' zouden inpalmen, is dat bijvoorbeeld niet, maar we zullen tegemoet komen aan de verzuchting rond het groen. Door de percelen anders te schikken zulen we een maximale hoeveelheid bos behouden. Ook de roddel als zouden we de Grensstraat willen doortrekken naar de Vaartdijk willen we counteren door deze doodlopende weg een paar meter in te korten tot de laatste oprit."

Lees meer