Kruishoutem en Zingem willen één gemeente worden

De gemeenten Kruishoutem en Zingem onderzoeken de mogelijkheid om te fuseren. Al bij de verkiezingen van 2018 zouden de kandidaten uit beide gemeenten per partij één lijst vormen voor één burgemeester, één schepencollege en één gemeenteraad.

Politici houden de lippen nog stijf op elkaar. "We voeren gesprekken, maar het is nog te vroeg om iets te zeggen. Het is niet omdat je een kind wil, dat je al zwanger bent", houdt de Zingemse burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen) zich op de vlakte.


Het Brusselse studiebureau Idea Consult werd aangesteld om een fusie te onderzoeken en voor te bereiden.


De Vlaamse overheid dringt bij steden en gemeente aan op fusies. Verwacht wordt, dat ze die tegen 2024 fusies zelfs zal opleggen. Zowel in Kruishoutem als in Zingem leeft de vrees dat zij worden ingelijfd bij Oudenaarde. Liever dan opgeslokt te worden door de grote buur, willen de twee landelijke gemeenten als gelijkwaardige partners met elkaar in zee gaan. Daarom lijken ze nu te kiezen voor de vlucht vooruit.

Gelijkwaardige partners

Kruishoutem is met een oppervlakte van 46,8 vierkante kilometer wel dubbel zo groot als Zingem, maar qua inwonersaantal is er nauwelijks verschil: Kruishoutem telt 8.121 zielen, Zingem heeft er 7.459.


Ook qua personeelsbezetting verschillen de twee nauwelijks: een veertigtal mensen werkt voor de gemeente Zingem en een vijftigtal voor Kruishoutem.

Schulden

Een vrijwillige fusie heeft ook financiële voordelen: de Vlaamse overheid beloont fuserende gemeenten met de kwijtschelding van 500 euro schuld per inwoner. Kruishoutem heeft een schuld van 482 euro per inwoner, terwijl die in Zingem 239 euro bedraagt. Doordat Vlaanderen die schuld "overneemt", kan de nieuwe fusiegemeente schuldenvrij starten.

Personeel

Ontslagen zouden niet meteen in de lucht hangen, maar mensen die met pensioen vertrekken, zouden niet vervangen worden en door de schaalvergroting mag een grondige herschikking van de diensten worden verwacht. Het aangestelde studiebureau onderzoekt, hoe de dienstverlening voor de bevolking kan behouden en zelf verbeterd worden. Beide gemeentehuizen zouden bijvoorbeeld wel behouden blijven, zodat iemand iemand die bijvoorbeeld in Nokere woont, niet naar het verre Zingem moet om een identiteitskaart aan te vragen. Maar één gemeente heeft geen twee ICT-afdelingen nodig, kan bijvoorbeeld ook haar rekendiensten samen gooien en zal uiteindelijk ook maar één gemeentesecretaris tellen.


Overigens krijgen Kruishoutem en Zingem ook maar één gemeentebestuur. Dus: één burgemeester, één schepencollege, één gemeenteraad. De fusiegemeente zou wel 7 schepenen en 21 gemeenteraadsleden tellen. Nu hebben beide gemeenten élk 5 schepenen en 19 raadsleden. De politieke partijen, uiteraard ook zij die in de oppositie zitten, mogen al gaan denken aan de opmaak van één kandidatenlijst voor Kruishoutem en Zingem voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Politieke overwegingen

CD&V is daar misschien al mee begonnen. Want laatst, maar niet in het minst, spelen ook partijpolitieke verhoudingen een rol. In beide gemeenten zit een CD&V-bestuur aan het roer: in Kruishoutem heeft de partij de absolute meerderheid en ook het kartel Samen, dat in Zingem bestuurt, is overwegend CD&V.


Daardoor krijgen de huwelijksplannen van beide gemeenten nu al de zegen en medewerking van de CD&V-streekparlementairen in de Vlaamse Ardennen. Ook zij zijn als de dood voor de annexatie van "hun" gemeenten door de grote, blauwe buur Oudenaarde.

Nieuwe naam

Nu nog een naam bedenken: wordt het Kruiszingem of Zinghoutem ? Of binden de twee gemeenten zich met een koppelteken ? En wie mag dan vooraan staan? Gaan ze voor Kruishoutem-Zingem of voor Zingem-Kruishoutem?

Lees meer