Sp.a vraagt uitleg over positie gemeentesecretaris

Enige oppositiepartij sp.a voegt aan de dagorde van de gemeenteraad komende maandagavond een agendapunt toe over de positie van gemeentesecretaris Francis Claeys, die momenteel tot begin februari met ziekteverlof is. Hij neemt zware beschuldigingen van de jonge schepen Michiel Descheemaeker (N-VA) niet en schreef hierover een lange brief naar de diensthoofden.


Al jarenlang zorgt de manier van werken van de gemeentesecretaris voor veel discussies. Het is begonnen toen Franky Bostyn ontslag nam als conservator van het Memorial Museum Passchendaele 1917.


"Ik wens uitleg", aldus fractieleider Franky Bryon. "De laatste weken van december zijn er meerdere aangetekende brieven en e-mails verstuurd over de vraag of de gemeentesecretaris nog op de steun van het schepencollege kon rekenen. Ik zou graag weten of dat wel of niet het geval is."


Meer dan waarschijnlijk zal gemeenteraadsvoorzitter Jan Vandoolaeghe (Inspraak), omdat het gaat om persoonsgebonden materie, de vraag van de socialisten verwijzen naar de zitting achter gesloten deuren. (DBEW)

Lees meer