Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen valt in de prijzen

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen valt in de prijzen omdat de thuisverplegingsorganisatie zich klaar maakt voor de zorguitdagingen van de toekomst. Om een antwoord te bieden op de veranderende maatschappij de vergrijzing, de toenemende vraag naar thuisverpleging en de kortere ligduur in ziekenhuizen, gooit Wit-Gele Kruis haar organisatiestructuur over een volledig andere boeg en evolueert ze naar kleine lokale verpleegteams die zelfsturend werken. Voor die vernieuwingen ontving het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen van de Europese denktank PRoF de 'Award voor Organisatie in de zorg 2014'.


"We willen voor patiënt en mantelzorger totaalzorg realiseren, waarbij een vertrouwd team van verpleegkundigen nog meer dan vandaag oog heeft voor alle noden van de patiënt. Hierbij neemt de Wit-Gele Kruis verpleegkundige, onder leiding van de huisarts, een coördinerende rol op en is zij/hij het aanspreekpunt voor de patiënt, zijn omgeving en de betrokken zorgverleners", zegt Oost-Vlaams algemeen directeur Katlyn Colman. Volgens Jan Van Hecke, coördinator van de Europese denktank PRoF, is het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen een inspiratiebron voor veel zorgorganisaties. (FEL)

Lees meer