voorZwalm, N-VA en CD&V+ slaan de handen in elkaar en gaan de volgende zes jaar Zwalm besturen.
Frank Eeckhout voorZwalm, N-VA en CD&V+ slaan de handen in elkaar en gaan de volgende zes jaar Zwalm besturen.

Bom in Zwalm: monstercoalitie zet Open Vld buitenspel

VoorZwalm, N-VA en CD&V+ besturen de volgende zes jaar Zwalm. Samen hebben de drie partijen 10 van de 19 zetels. Open Vld, dat net geen 40% behaalde zondag en negen zetels in de wacht sleepte, hangt in de touwen. “Dit is onrealistisch“, reageert huidig burgemeester Karen De Colfmaecker.

Met een duidelijke visie en ten dienste van de Zwalmenaar. Zo klinkt de boodschap van de drie partijen die Zwalm vanaf 1 januari besturen. “Lokaal beleid moet de lokale inwoners dienen. Het bestuur moet een beleidsvisie uitdragen dat een antwoord biedt op de vele uitdagingen in Zwalm. We willen het bestuur objectief organiseren, waarbij ook onze inwoners en medewerkers hun inbreng kunnen geven“, klinkt het.

De nieuwe bestuursploeg wil werken aan veilig verkeer, een nieuw kerkenbeleidsplan in dialoog met de buurtbewoners en de opwaardering van het erfgoed en patrimonium van de gemeente. “We focussen ook op lokale economie, sociaal beleid, cultuur en toerisme. We zullen een vernieuwd communicatiebeleid in de steigers zetten, voor de inwoners van Zwalm en de vele mensen die Zwalm bezoeken. De dossiers van de ontwikkeling van de steenbakkerij, het woonuitbreidingsgebied Decoenestraat en aansluitend de ontwikkeling van de Zuidlaan staan hoog op de agenda. De uitvoering van het regionaal aanvaard klimaatplan is tijdens de volgende bestuursperiode een belangrijke uitdaging en vergt een multidisciplinaire aanpak.”

2 keer 3 jaar

Tijdens de eerste periode van drie jaar wordt Eric De Vriendt (CD&V+) burgemeester, waarna hij afscheid neemt van de lokale politiek. De Vriendt zal in die periode ook de bevoegdheid van openbare werken voor zijn rekening nemen. Daarna wordt Bruno Tuybens (voorZwalm) opnieuw burgemeester. De eerste drie jaar is Tuybens  voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Bovendien zal hij bevoegd worden voor financiën en het lokale economiebeleid.

Patrick Moreels (voorZwalm) wordt, als schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid, onder meer verantwoordelijk voor investeringen in de fietsinfrastructuur, snelheidsbeperkende maatregelen en trage wegen. Hij zal tevens de bevoegdheid van senioren- en jeugdbeleid voor zijn rekening nemen. Peter Van Den Haute (N-VA) wordt schepen van erfgoed en patrimonium, toerisme, externe communicatie, cultuur en sport. Na drie jaar neemt Van Den Haute de bevoegdheid van openbare werken over van Eric De Vriendt. Francia Neirinck (voorZwalm) krijgt leefmilieubeleid en ruimtelijke ordening. Als opvolgster van Eric De Vriendt zal Barbara Flamand (CD&V+) de laatste drie jaar de functie van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst uitoefenen. Tom Aelbrecht (voorZwalm), ten slotte, wordt vanaf volgend jaar de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

De uitgebreide reactie van Open Vld leest u hier donderdag.

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer