4,7 miljoen euro voor renovatie Leuvense Depot

De Leuvense gemeenteraad keurt vanavond het investeringsdossier ten belope van 4,7 miljoen euro goed voor verbouwingswerken aan de concertzaal Het Depot aan het Martelarenplein. De totale kost van de werken bedraagt circa 5 miljoen euro waarvan de stad 2,7 miljoen euro voor haar rekening neemt, de Vlaamse Gemeenschap 1,3 miljoen, de provincie Vlaams-Brabant 150.000 euro. Het resterende bedrag is voor de rekening van Het Depot.
 
In het kader van de verbouwingswerken wordt de concertzaal opgefrist en de akoestiek verbeterd. Door verbreding van de nooduitgangen kan de capaciteit worden uitgebreid van 650 tot 840 personen. De ruimten rond de zaal worden volledig verbouwd. Op die manier kunnen de publieksruimten buiten de zaal sterk worden uitgebreid. Zo is in de toekomst in de nieuwe foyer plaats voor kleine concerten. Er worden ook nieuwe repetitie- en opnameruimten, leslokalen en een polyvalente ruimte ingericht.
 
Volgens Mike Naert van Het Depot zullen de werken wellicht rond 1 maart 2011 van start gaan en 1 tot 1,5 jaar duren. Het Depot zal voor de organisatie van zijn concerten in die periode uitwijken naar andere locaties in het Leuvense. Momenteel wordt gedacht aan het Stuk, 30CC en de Silo. Leuven kocht deze voormalige bioscoop in de tweede helft van de jaren '90 voor de huisvesting van het toenmalige Vlaams Radio Orkest en stelde de zaal in 2005 ter beschikking van Het Depot. Deze biedt thans onderdak aan een 100-tal concerten per jaar. Het bezoekersaantal op jaarbasis bedraagt circa 50.000 bezoekers. (belga/sps)

Lees meer