Geen drones in de lucht tijdens Pukkelpop.
Wouter Van Vooren Geen drones in de lucht tijdens Pukkelpop.

Geen drones toegelaten tijdens Pukkelpop

Hasselt verbiedt het bezit en gebruik van drones tijdens Pukkelpop. De stad is bang dat er ongelukken zullen gebeuren. Burgemeester Hilde Claes roept de bevoegde ministers Galant (federaal) en Weyts (Vlaams) op om dringend de wetgeving hieromtrent in orde te brengen. Zo niet dreigt ze ermee om drones te verbieden op alle evenementen op Hasselts grondgebied.

Hilde Claes vreest dat het gebruik van drones boven de mensenmassa tot problemen kan leiden. "Het is louter uit veiligheidsoverwegingen dat we verbieden om drones te gebruiken op en rond Pukkelpop", zegt de burgemeester. "Meer nog, we leggen zelfs het bezit ervan aan banden om zeker te zijn dat er geen ongeoorloofd gebruik van gemaakt wordt."

Verbod
Claes is van plan om ook voor andere evenementen met veel bezoekers een verbod op het gebruik van drones af te kondigen. "De wetgeving hieromtrent is zo vaag dat het haast onmogelijk is om de verantwoordelijken aan te duiden indien er zich een incident voordoet", zegt ze. "Vandaar dat ik de ministers Galant en Weyts voor hun verantwoordelijkheid wil plaatsen om de wetgeving hieromtrent zo snel mogelijk in orde te brengen. Als er voor het einde van dit jaar geen duidelijkheid komt, zullen we zeker verdere maatregelen nemen op niveau van onze stad. Ik heb onze juridische dienst de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe ver onze bevoegdheden hierbij kunnen gaan."

Vorig jaar was er al enige discussie tijdens Pukkelpop, omdat telecomoperator Mobile Vikings op een aanpalend privéterrein een drone had gebruikt als marketingstunt. Zowel de stadsdiensten als de organisatie van Pukkelpop konden daar allesbehalve mee lachen.

Lees meer