belga

Officieel: Tomorrowland mag tot 2033 twee weekends organiseren

De Antwerpse provincieraad heeft de nieuwe gebruiksovereenkomst van het domein De Schorre voor Tomorrowland goedgekeurd. Het akkoord houdt in dat organisator ID&T tot en met 2033 de mogelijkheid krijgt om elk jaar een dubbelweekend te organiseren. Gezien de grote vraag naar tickets zal dat de komende jaren allicht elk jaar het geval zijn.

ID&T zal voortaan bij een dubbelweekend 630.000 euro moeten betalen om De Schorre ter beschikking te krijgen. De gemeenten Boom en Rumst kunnen zich met andere woorden in de handen wrijven. "Toch is het ons niet om de centen te doen", zegt de Boomse burgemeester Jeroen Baert.

"Tomorrowland zet onze gemeente op de kaart"
"Tomorrowland zet onze gemeente op de wereldkaart", vult zijn collega in Rumst aan. "Je moet er trots op zijn dat de organisatoren zo'n evenement hier bij ons willen organiseren. Tezelfdertijd is er bij de inwoners een alsmaar stijgende vraag naar tickets. Met twee weekends kunnen we meer mensen uit onze gemeente de kans geven om de unieke gebeurtenis die Tomorrowland is mee te maken."

"Het gaat hier wel louter om de gebruiksovereenkomst van de terreinen", merkt Baert op. "Dat contract is voorwaardelijk en opzegbaar. Er zal elk jaar geëvalueerd en bekeken worden of de voorwaarden rond onder meer overlast, mobiliteit en veiligheid nageleefd worden. Is dat niet het geval, kan het contract worden opgezegd met een opzegtermijn van één jaar. Het is langs de andere kant ook niet zeker of de organisatie van Tomorrowland zelf wel tot 2033 in De Schorre wil blijven."

PVDA kritisch
Oppositiepartij PVDA reageert alvast kritisch. "We gunnen de fans van Tomorrowland hun plezier, maar willen tegelijk opkomen voor de belangen van de buurtbewoners. Het is dan ook niet correct dat het dubbelfestival wordt doorgedrukt zonder eerst aan de buurt gevraagd te hebben of dit de draagkracht niet overschrijdt", aldus provincieraadslid Kris Merckx (PVDA).

De partij stelt voor dat organisator ID&T aan de omwonenden die de hinder wensen te ontlopen een hotelverblijf moet aanbieden of de hotelkosten moet vergoeden. Eerder waren ook in de wijkraad van de wijk Hoek-De Schomme-Bosstraat, vlak bij De Schorre, al verontruste reacties te horen over de dubbelweekends.

Lees meer