ANP

Producer die klappen kreeg, dient klacht in tegen Jeremy Clarkson

Producer Oisin Tymon heeft een klacht ingediend tegen de voormalige BBC-presentator Jeremy Clarkson. Clarkson was het boegbeeld van de wereldberoemde tv-serie over auto's, 'Top Gear'. Volgens de klager heeft Clarkson hem in maart verbaal en fysiek mishandeld tijdens opnamen voor het programma. Tymon heeft ook geklaagd over rassendiscriminatie. Tymon zou minstens 140.000 euro schadevergoeding eisen.

Een intern onderzoek van de BBC had geconcludeerd dat Tymon, die al tien jaar voor Top Gear werkte, het slachtoffer was geworden van "een niet uitgelokte fysieke en verbale aanval'' door Clarkson.

Tymon reed zelf naar een ziekenhuis om bloedingen aan zijn mond te laten behandelen. Hij heeft toen geen klacht bij de politie ingediend.

Hij werd vervolgens via internet belaagd en beschimpt door mensen die hem verantwoordelijk hielden voor het verdwijnen van de populaire tv-show. Clarkson riep destijds op 'Ois' met rust te laten omdat hem geen enkele blaam trof.

De woede van Clarkson werd destijds in North Yorkshire ontketend door de gebrekkige catering. Hij koelde zijn woede op Tymon. Dat leidde er toe dat de BBC de uitzendingen stopte en het contract van Clarkson uiteindelijk niet meer verlengde. Zo kwam de door hem geleide versie van Top Gear tot een eind. Het vertrokken team van Top Gear, naast Clarkson ook James May en Richard Hammond, maakt nu een autoshow voor Amazon Prime.

Lees meer