2 Vincent Goemaere.
BELGA Vincent Goemaere.

Vincent Goemaere volgt Frans Schotte op
als voorzitter van Cercle Brugge

Eerstdaags wordt bij Cercle Brugge de voorzittershamer doorgegeven. Vincent Goemaere (47) zal Frans Schotte (73) opvolgen als preses van de Vereniging. Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie komende dinsdagavond wordt de machtsoverdracht officieel bekendgemaakt.

Frans Schotte was voorzitter bij Cercle van 2002 tot 2011 en werd dat, na een korte periode onder het bewind van Paul Vanhaecke, opnieuw vanaf 2014. Hij leidde de Vereniging dus gedurende vijftien jaar. Zijn opvolger, Vincent Goemaere, trad in 2013 toe tot de Raad van Bestuur. De Bruggeling is bedrijfsleider van Stardekk, dat online software ontwikkelt voor de horecasector. 

Goemaere trad enkele maanden geleden nadrukkelijk op de voorgrond toen hij het voortouw nam in het trainersdossier bij het ontslag van Fabien Mercadal en de aanstelling van Bernd Storck. In 2017 had hij, samen met Thomas Tousseyn en Maarten Allijns, een belangrijke rol in de omvorming van Cercle Brugge tot cvba. Dat maakte toen de overname door AS Monaco mogelijk, waarmee een faillissement werd vermeden en een sportieve remonte (met de promotie naar 1A in 2018) werd ingezet.

2 Frans Schotte.
Photo News Frans Schotte.

Lees meer