2 De leden van het BAS, van l naar r: Romans, Boes en Richelle.
Photo News De leden van het BAS, van l naar r: Romans, Boes en Richelle.

Dit is de conclusie van het vonnis van het BAS: “Bond interpreteert artikel uit eigen reglement verkeerd”

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) sprak KV Mechelen en Waasland-Beveren vrij van degradatie naar 1B in de beroepsprocedure omtrent vermeende matchfixing in hun onderlinge wedstrijd op het einde van vorig seizoen. De Geschillencommissie Hoger Beroep (hierna GHB) van de Bond interpreteert een artikel uit haar eigen reglement verkeerd, luidt het in de tussenbeslissing van het BAS.

Artikel B1711.141 bepaalt dat elke bondsactie wegens daden die de degradatie kunnen veroorzaken moet zijn ingediend voor 15 juni van het betrokken seizoen. De GHB leidt uit artikel B1706.31 - dat de verjaring van 8 jaar regelt in gevallen van competitievervalsing - af dat de degradatie nog als sanctie kan worden opgelegd zolang deze verjaring niet bereikt is.

“Deze interpretatie kan het arbitragecollege niet bijtreden. De GHB geeft een onjuiste interpretatie aan ‘het betrokken seizoen’. Dat slaat niet op het seizoen waarin de gewraakte feiten aan het licht zijn gekomen. Als dat de bedoeling was geweest, dan had men het woord ‘betrokken’ kunnen weglaten of, nog duidelijker, specifiek kunnen verwijzen naar het seizoen waarin men kennis kreeg van de gewraakte feiten”, aldus het BAS in zijn vonnis. Het arbitragecollege verwijst om dat te steven naar andere artikels uit het bondsreglement, zoals B1706. Daarin staat dat de verjaringstermijn van 8 jaar voor competitievervalsing “aanvangt op 1 juli volgend op het seizoen waarin de bewuste poging of daad van competitievervalsing gepleegd werd”, terwijl “de dopingdelicten verjaren door verloop van acht jaar vanaf de dag volgend op die waarop kennis wordt verkregen van het dopingdelict”. Het BAS concludeert dat het bondsreglement “bewust verschillende regels bepaalt voor de uitgangsdatum van verschillende termijnen”.

Daarnaast vindt het BAS het niet logisch dat de verjaringstermijn van acht jaar zou gelden voor de degradatie. Waarom zou er anders een onderscheid worden gemaakt met andere sancties? “Meer nog, B2008 somt sancties (zoals uitsluiting van Europees voetbal of een schadevergoeding aan benadeelde clubs, red.) op voor wanneer ‘de degradatie reglementair niet meer kan uitgesproken worden’. Dit is logisch en coherent: in geval de degradatie reglementair niet meer kan worden uitgesproken, dan worden deze sancties als het ware ter compensatie verzwaard of verplicht uitgesproken”, aldus het arbitragecollege.

2
Photo News

Volgens het BAS is het ook logisch dat voor het indienen van de bondsactie een veel kortere termijn zou gelden dan de verjaringstermijn van acht jaar. “Een degradatie dient zo snel mogelijk na het seizoen, waarin de betrokken feiten zich hebben voorgedaan, te geschieden. Een degradatie die eerst toegepast zou worden in een seizoen dat jaren ligt nadat de feiten zich hebben voorgedaan, is sportief onwenselijk. Dat zou betekenen, dat clubs die jaren achter elkaar gepromoveerd zijn en bijvoorbeeld uiteindelijk in klasse 1A spelen, alsnog geconfronteerd zouden worden met een degradatie naar de onmiddellijk lagere klasse dan de klasse waarin zij uitkwamen op het moment van de feiten. Dit is niet alleen onwenselijk maar kan tot allerlei moeilijkheden aanleiding geven”, aldus het BAS, dat bijvoorbeeld stelt dat een ploeg er na zovele jaren volledige anders uit kan zien en zelfs in handen kan zijn van andere eigenaars.

Het BAS concludeert in zijn 41 pagina’s tellend vonnis dat het wel mogelijk is om er een verjaringstermijn van acht jaar voor de degradatie op na te houden. “Het staat de KBVB natuurlijk vrij om degradatie als sanctie op gelijke voet te plaatsen met de andere sancties, maar dan dient zij wel het bondsreglement op dit punt aan te passen.”

3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • jacqueline van langenhove

    Interpretatie zo kan je zelfs iedereen uit de gevangenis krijgen. Leve de matchfixers zij zullen blij zijn.

  • Greta Bracke

    die voetbalbond is al even rot als de politiek ,wat zever is dat eerst straffen ze en nu weer niets dat spelletje blijft duren wat voor een bende onbenul zit daar zijn zakken te vullen fouten maken gelijk in wat is straffen en daar mee basta ,uitleg te laat bekend gemaakt als ze het niet vroeger weten en zo hebben ze gelijk veel succes !!!!

Lees meer