BELGA

Bart Verhaeghe: "De Keersmaecker is niet bekwaam om KBVB te leiden"

Bart Verhaeghe heeft na de bijeenkomst van het Uitvoerend Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stevige kritiek geuit op bondsvoorzitter François De Keersmaecker. "Misschien is het juk wel te zwaar voor hem", verklaarde de voorzitter van Club Brugge.

De Keersmaecker moest aan de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité meer uitleg verschaffen over hoe het ontslag van CEO Steven Martens precies is afgehandeld en over het financiële (wan)beleid van de bond.

Verhaeghe leek echter niet onder de indruk. "Ik heb vastgesteld dat de feiten ernstiger zijn dan gedacht. Er zijn fouten gemaakt en dat betreur ik ten zeerste. Het Belgische voetbal is vandaag de verliezer, en dan heb ik het zowel over de prof- als de amateurclubs. We moeten hier grondig lessen uit trekken. Er komt dan ook een nieuwe grondige interne audit, die we zullen laten bevestigen door een externe audit. Zo kunnen we vermijden dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt."

"In de vorige audit komen zaken aan bod die in een normale federatie of vereniging gewoon niet kunnen. Dat is geen deugdelijk bestuur. Ik kan mezelf daar totaal niet in herkennen en ik moet dat dan ook afkeuren."

"In december 2013, niet bepaald op een populair moment, heb ik de moed gehad een grondige nota over het Belgische voetbal te maken. Daarin stelde ik dat de Voetbalbond een glazen en transparant huis moet zijn dat moet durven om elke beslissing open te communiceren, hoe moeilijk dat ook is. Daarnaast schreef ik dat alles wat de KBVB doet integer moet zijn. Ik merk nu jammer genoeg dat veel van mijn woorden profetisch waren."

Ik heb vastgesteld dat de feiten ernstiger zijn dan gedacht

Bart Verhaeghe

De Keersmaecker stelt zich in juni opnieuw kandidaat bij de voorzittersverkiezingen. "Als ik met deze feiten geconfronteerd zou worden, zou dat bewijzen dat ik niet bekwaam ben om deze job correct in te vullen", zei Verhaeghe. "Je mag niet vergeten dat deze federatie verantwoordelijk is voor de belangrijkste sport in het land, met erg grote budgetten. Misschien is het juk wel te zwaar voor De Keersmaecker. Ik heb niets tegen zijn persoon, maar de functie van bondsvoorzitter vraagt een zekere professionaliteit en die kan ik vandaag jammer genoeg niet vaststellen."

De functie van bondsvoorzitter vraagt een zekere professionaliteit en die kan ik vandaag jammer genoeg niet vaststellen

Bart Verhaeghe

"Financieel schoon schip maken"

Volgens de voozitter van KV Kortrijk Joseph Allijns was het inderdaad geen gemakkelijke vergadering. "Toch hebben we enkele beslissingen genomen. Zo zal er een nieuwe interne audit komen. Het auditcomité zal bestaan uit onder meer Marc Coucke en ikzelf. Die interne audit zal als basis dienen om over een maand naar een externe audit over te gaan."

"Of er opnieuw lijken uit de kast zijn gevallen? Ik zal daar niets over zeggen. Ik weet enkel dat de vorige audit, gemaakt door Nils Van Branteghem, al erg zwaar was en dat deze niet lichter weegt."

"François De Keersmaecker blijft uiteraard voorzitter. Hij heeft een heel verhaal verteld over het ontslag van Martens. Maar ik denk niet dat iedereen gelooft dat dit ontslag goed opgelost is. De voorzitter is een charmant man, maar hij heeft dit dossier niet op de meest zakelijke manier afgehandeld. We hadden mits hardere onderhandelingen misschien voor een iets lagere ontslagvergoeding kunnen zorgen. Er zijn vandaag allusies gemaakt op een vertrouwensstemming over De Keersmaecker, maar dat hebben we niet gedaan."

"Het ontslag van Steven Martens is definitief. We moeten voor eens en voor altijd dit hoofdstuk afsluiten. Met de vier directeurs en Gérard Linard moeten we schoon schip proberen te maken, zeker financieel. Ik denk dat dat mogelijk is."

Er zijn vandaag allusies gemaakt op een vertrouwensstemming over De Keersmaecker, maar dat hebben we niet gedaan

Joseph Allijns

Lees meer