GETTY

Qatar wil arbeidsrecht hervormen na dood van gastarbeiders

Qatar ziet na de dood van gastarbeiders op de WK-bouwwerven de consequenties onder ogen. Onder het motto 'Qatar voert verreikende hervormingen in het arbeidsrecht door' verklaarden regeringsvertegenwoordigers in Doha dat het voor buitenlandse arbeiders voortaan makkelijker zal zijn om binnen Qatar van werkgever te veranderen of het land te verlaten. Bovendien riskeren werkgevers een zwaardere boete indien ze hun werknemers hun paspoort afnemen.

De FIFA is tevreden over de toezegging van de autoriteiten in Qatar om de situatie van de gastarbeiders in het land te verbeteren. "Deze aankondiging is een belangrijke stap in de goede richting voor een duurzame verandering in de welvaart van arbeiders in Qatar", zei FIFA-voorzitter Joseph Blatter. "We verwachten de verwezenlijking van concrete acties in de komende maanden."

Commentatoren wezen er echter al op dat deze maatregelen, die eerst nog naar geldend recht moeten omgezet worden, de situatie van buitenlandse bouwvakkers nauwelijks verbeteren. De toekenning van de organisatie van het WK voetbal in 2022 is erg omstreden. Wegens de hitte in Qatar zijn er bij sportfunctionarissen en spelers grote bedenkingen of het tornooi zoals gebruikelijk tijdens de zomer kan plaatsvinden.

Bovendien zouden volgens internationale vakbondsorganisaties sinds Qatar de toezegging voor het WK 2022 ontving, al 1.200 arbeiders op bouwwerven in de Golfstaat zijn omgekomen. De Qatarese regering bestrijdt die cijfers. De arbeiders zijn overwegend uit Nepal, India en Bangladesh afkomstig. Naar verluidt moeten ze in Qatar vaak urenlang in een verzengende hitte zonder pauze zwoegen. Bovendien is een groot deel van hen in mensonwaardige verblijven ondergebracht.

Lees meer