UNKNOWN

'Alienschedels' van 1.000 jaar oud ontdekt op kerkhof

Archeologen hebben op een eeuwenoude kerkhofsite nabij het Mexicaanse dorpje Onavas tijdens opgravingen een hoogst merkwaardige ontdekking van menselijke lichamen gedaan. De totaal misvormde schedels lijken wel op die van een alien. De geraamtes zouden dik 1.000 jaar oud zijn (zie onderstaande video). Wellicht gaat het om een bizar ritueel van schedelvervorming waarbij de schedel van vooral jonge kinderen werd vastgebonden om zijn vorm te veranderen en te verlengen. Deze gruwelijke en levensgevaarlijke praktijk werd gebruikt om de sociale klasse en status van een individu aan te duiden. Iemand met een verlengde schedel zou volgens het primitieve geloof intelligenter zijn en dichter bij de geesten vertoeven.

Het gaat om een unieke vondst van 25 geraamtes, die een nieuw licht kan werpen op eeuwenoude rituelen. 13 schedels zijn gewild door de mens misvormd, bij vijf schedels zijn ook de tanden verminkt. Het gaat vooral om kinderen die bij de gruwelijke praktijk van het schedelvervormen een groter risico liepen om te sterven. Dat 'schedelbinden' of 'schedelvervlakken' was een manier om de sociale status van een individu aan te duiden. Sommige primitieve stammen dachten dat mensen met een hogere schedel er aantrekkelijker uitzagen en ook intelligenter zouden zijn. Hippocrates beschreef het ritueel al in 400 voor Christus en had het over de 'Macrocephali' (de 'langhoofdigen'), maar de Neanderthalers zouden de praktijk al veel vroeger geïntroduceerd hebben.

19de eeuw
Om het effect te verkrijgen werd er bijvoorbeeld met houten planken druk gezet op de schedel. Dat gebeurde bij piepjonge kinderen omdat hun schedel flexibeler was. De verminking begon al bij een baby van een maand jong en zo zes maanden lang. Het ging om een levensgevaarlijk ritueel, waarbij heel wat kinderen om het leven kwamen door de extreem zware druk op de schedel. Toch werd het ritueel dus ook in de Middeleeuwen nog gebruikt, ook in onze streken. Volgens sommige bronnen zelfs tot in de negentiende eeuw na Christus in Frankrijk. Bij die recentere schedeldeformaties werden hoofden van baby's strak ingewikkeld met doeken, gedurende een viertal maanden en dan vervangen door een mand. Met ijzerdraad werd de mand strakker getrokken naarmate de baby ouder werd en de schedel groter.

Mengeling tradities
Volgens de eerste testen zou deze vondst dateren van het jaar 943 na Christus. Archeologe Cristina Garcia Moreno, die het project leidt, legt uit: "Schedelvervorming werd in de Mexicaans-Amerikaanse culturen toegepast om sociale groepen van elkaar te onderscheiden. Daarnaast had de praktijk ook een hoge rituele waarde. Deze unieke ontdekking toont de mengeling van een aantal tradities van verschillende stammen uit het noorden van Mexico. Zo troffen we ook zeeschelpen uit de Golf van Californië als sieraden aan en ook dat is een primeur voor deze regio. Het bewijst dat de invloed van Mexicaans-Amerikaanse volkeren veel verder reikte dan we eerst dachten."

Tandverminking
In een van de graven werd ook een schild van een schildpad aangetroffen dat keurig op de buik van een dode was gelegd. Garica Moreno werkt voor de universiteit van Arizona met goedkeuring van het INAH (het nationale instituut voor antropologie en geschiedenis). Ook over de tandverminking op sommige geraamtes heeft ze een theorie. "Tandverminking werd gezien als een soort ontgroeningsritueel bij de overgang naar de puberteit. Dat wordt bewezen door onze vondsten op het kerkhof, want de vijf lichamen met tandmisvorming zijn allemaal ouder dan 12 jaar."

Lees meer