"Schuld van global warming": ijsbeer eet jong op

National Geographic heeft een video verspreid van een volwassen ijsbeer die op een baby-ijsbeer jaagt en het jong opeet. Pogingen van de moeder om haar soortgenoot tegen te houden, mislukken. Volgens de zender is het mogelijk de eerste keer dat kannibalisme binnen de soort werd gefilmd.

Wetenschappers ontdekten eerder al dat kannibalisme bij de dieren aan een opmars bezig is. Een verklaring is mogelijk de opwarming van de aarde, deels door de mens veroorzaakt. Omdat grote pakken ijs verdwijnen, wordt het jachtgebied van de beren kleiner en de jacht op bijvoorbeeld zeehonden moeilijker. Een kleine ijsbeer vormt dan een alternatieve en makkelijke prooi voor volwassen exemplaren, zo schreef wetenschapster Jenny Ross in 2011 in The Arctic Journal.

Mogelijk neemt kannibalisme bij ijsberen nog toe. De aarde blijft immers opwarmen en de smelperiode in de zomer begint vroeger, zo waarschuwt Metro UK.

De jachtpartij werd gefilmd in het Noordpoolgebied. Opgelet: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Lees meer