6
PAUL SUDMALS via REUTERS

Al 480 miljoen dieren omgekomen bij bosbranden in Nieuw-Zuid-Wales volgens Australisch ecoloog

Er zouden al 480 miljoen dieren omgekomen zijn bij de bosbranden die sinds september de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales (NSW) teisteren. Dat blijkt uit een schatting van een Australisch ecoloog. En die schatting zou nog vrij optimistisch kunnen zijn.

"Het cijfer is gebaseerd op een bericht uit 2007 van het Wereldnatuurfonds (WWF) over de impact van het kappen van bossen op Australische wilde dieren in Nieuw-Zuid-Wales (NSW)", aldus de Universiteit van Sydney.

Impact

Om die impact te berekenen gebruikten de auteurs toen schattingen van de ‘bevolkingsdichtheid’ van zoogdieren in NSW. Ze vermenigvuldigden die met de oppervlakte aan vegetatie die geruimd mocht worden. Professor Chris Dickman, medeauteur van de originele studie, gebruikte nu dezelfde formule om de impact van de bosbranden in NSW te berekenen en kwam uit op 480 miljoen dode dieren sinds september. 


“De auteurs hebben bewust zeer conservatieve schattingen gemaakt. De echte sterfte is waarschijnlijk aanzienlijk hoger", zegt de universiteit. "Veel van de getroffen dieren zijn waarschijnlijk rechtstreeks omgekomen door de branden. Andere bezweken bij een gebrek aan voedsel, een tekort aan schuilgelegenheid en door geïmporteerde roofdieren als wilde katten en vossen." (lees hieronder verder)

6
EPA
6
AFP

De universiteit zegt ook dat in het cijfer alleen zoogdieren, vogels en reptielen opgenomen zijn. Insecten, vleermuizen en kikkers niet. "Het echte verlies aan dieren ligt waarschijnlijk veel hoger dan 480 miljoen."

Koala’s

Een van de diersoorten die zwaar geraakt zijn door de bosbranden, zijn koala’s. Experts in wilde dieren verklaarden in het parlement van NSW in november dat zeker 2.000 koala's omgekomen zijn bij de branden. En ook die schatting zou extreem voorzichtig zijn. (lees hieronder verder)

6
AP

De experts legden uit dat de bosbranden het risico hebben verhoogd dat de koala's uitgestorven raken. De huidige crisis met de bosbranden komt bovenop de vernietiging van hun habitat door grootschalige boskap voor landbouw en stedelijke ontwikkeling.

Boeren

Ook Australische boeren zijn tienduizenden dieren verloren bij de bosbranden. Vele moesten hun dieren zelf een spuitje geven omdat ze leden door brandwonden of onder stress door de hitte.

"Terwijl we de exacte cijfers niet kennen, is er een aanzienlijk verlies aan vee in delen van het land. Recent was dat vooral het geval in regio's als het noorden van Victoria en de South Coast van NSW", zei Fiona Simson, voorzitter van de Nationale Federatie van Landbouwers. Volgens haar is de melksector het ergst getroffen. (lees hieronder verder)

6
EPA

Het seizoen van de bosbranden begon dit jaar vroeger dan gewoonlijk in september. Tot dusver is al meer dan 3,6 miljoen hectare aan bos in vlammen opgegaan. Dat is al meer dan de oppervlakte van België. Meer dan 1.800 woningen zijn verwoest of beschadigd. Ook zijn er al 16 doden gevallen. 

Er waren vrijdag meer dan 150 bosbranden in NSW, de dichtstbevolkte staat van het land, waarvan Sydney de hoofdstad is. Alle zes Australische staten en het Australische Hoofdstedelijk Territorium van Canberra zijn overigens getroffen door de bosbranden. De bovenvermelde studie is echter alleen van toepassing op NSW.

6
AP

Lees meer