PHOTO_NEWS

EU in de bres voor bijen: nog een pesticide verboden

In Europa wordt ook het pesticide fipronil verboden, omdat dit middel bij bepaald gebruik schadelijk is voor bijen. Het tijdelijk verbod gaat in vanaf 31 december. Zo is vandaag beslist in Brussel. Eerder stelde de EU al een tijdelijk verbod in voor het gebruik van drie zogenoemde neonicotinoïden bij de teelt van mais, zonnebloem, koolzaad en katoen. Het verbod moet de slinkende bijenpopulatie beschermen. Fipronil mag wel gebruikt worden bij de teelt van uien, prei en koolsoorten, zoals spruiten en broccoli, maar niet bij het kweken van zonnebloem of maïs.

Vanaf 31 december zal het in heel de Europese Unie verboden zijn om de pesticide fipronil te gebruiken. Experten van de 28 lidstaten keurden een voorstel van de Commissie daarover goed, nadat een studie in het voorjaar had uitgewezen dat fipronil een acuut gevaar inhoudt voor de bijenpopulatie. Milieuorganisatie Greenpeace reageert tevreden, maar wil liever geen uitzonderingen zien die het gebruik van de "bijendoder" alsnog toelaten.

Regent
Het gebruik van fipronil, dat onder de merknaam Regent wordt verkocht en geproduceerd wordt door het Duitse BASF, is al in meer dan twee op de drie EU-lidstaten verboden. Een studie van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA toonde in mei aan dat de insecticide levensbedreigend is voor bijen als ze gebruikt wordt voor de behandeling van maïszaad. Het verbod legt een beperking van aan het aantal gewassen waarbij fipronil nog kan worden gebruikt. Zaden die enkel in serres worden gezaaid, vallen niet onder het verbod - hoewel ook daar uitzonderingen op zullen bestaan.

Uit voorzorg
"Het bewijs dat door EFSA wordt geleverd, toont duidelijk aan dat het nodig is dat deze bijendodende pesticide uit voorzorg helemaal verboden wordt", reageert Greenpeace. "De Commissie moet een omvattend plan opstellen tegen de chemische aanval waar bestuivers als bijen elke dag aan blootgesteld worden."

Enkele maanden geleden keurde de EU reeds een moratorium goed op drie neonicotinoïden die eveneens gevaarlijk zijn voor bijen.

Lees meer