thinkstock

Insecticiden "onaanvaardbaar risico" voor bijen

Bepaalde veelgebruikte insecticiden vormen wel degelijk een ernstige bedreiging voor bijenpopulaties, blijkt uit een studie van het Europees voedselveiligheidsagentschap EFSA. Er waren al langer vragen over de rol die zogenaamde neonicotinoïden spelen in de verhoogde bijensterfte die de voorbije jaren is vastgesteld, maar wetenschappelijk bewijs was er tot nu toe niet.

Neonicotinoïdes liggen al langer onder vuur. Het product is sinds 2004 op de markt en groeide in de westerse landbouw uit tot een van de meestgebruikte insecticiden. Het wordt ingebracht in zaden, waardoor het de planten die eruit groeien langdurig beschermt.

De mogelijke nefaste gevolgen van neonicotinoïden op de bijenpopulatie waren al langer voer voor discussie. Frankrijk, Duitsland, Italië en Slovenië voerden al een verbod in, maar de Europese Commissie wachtte de resultaten van verder onderzoek af.

België
Die zijn er nu. Volgens Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) zijn de conclusies vrij duidelijk en moet de regelgeving dringend worden aangepast. "De rol die bijen spelen in onze voedselproductie is indrukwekkend. De economische waarde van natuurlijke bestuivers, hoofdzakelijk honingbijen, werd in 2005 wereldwijd geschat op 153 miljard euro. Daarbovenop zou een verdwijning van de honingbij zich vertalen in een extra verlies van 190 tot 310 miljard euro aan consumptie. Het is daarom nodig dat zowel de Europese Commissie als de bevoegde instanties in de lidstaten meteen conclusies trekken uit het onderzoek van het EFSA."

In ons land vraagt federaal minister van Landbouw Sabine Laruelle (MR) dat de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid de studie grondig bekijkt en haar een advies geeft over mogelijke maatregelen.

Lees meer