2 N-VA-parlementslid Sabine Vermeulen.
rv N-VA-parlementslid Sabine Vermeulen.

OPINIE. "Onlogische regel houdt bizarre hondenhandel in stand"

In dit opiniestuk kaart N-VA-parlementslid Sabine Vermeulen de problematiek rond hondenkwekerijen aan. Volgens de Vlaamse regelgeving worden voor een milieuvergunning honden pas meegeteld vanaf de leeftijd van 6 maanden. Voor een kwekerij met een vergunning voor 150 honden gaat het in werkelijkheid dus om een veelvoud (jongere) dieren.

Herinnert u zich dat er in maart een hondenkwekerij failliet ging? En dat er toen 402 honden moesten overgebracht worden naar een asiel? Dat was in Kasterlee. Noch de kweker, noch de curator kon de voedselvoorziening voor de dieren garanderen en daarom besloot de minister voor dierenwelzijn, Ben Weyts, over te gaan tot de ontruiming van de kwekerij. Terecht werd toen veel lof uitgesproken voor de asielen en de veerkracht die zij hebben getoond om de dieren op te vangen.

"402 honden, dat zijn er toch wel heel veel...", hoorde ik mezelf en velen denken. Maar dat was slechts een derde van de erkende capaciteit. Er mochten nog veel meer honden blaffen en keffen in Kasterlee. Maar hoe kan men in godsnaam 1200 honden op een behoorlijke manier fysiek laten opgroeien en kennis laten maken met de wereld? Iedereen die iets kent van honden, beseft dat dat gewoon onmogelijk is.

Nog meer honden in Kasterlee

Kasterlee, in het hartje van de Kempen, blijkt een vruchtbare bodem voor de hondenkweek te zijn. Dat hondenkwekers daar vroeger een verleden kenden in de veehandel is misschien toch geen mythe. Er wordt daar goed 'geboerd'. Momenteel wil een hondenkwekerij haar activiteiten daar opmerkelijk uitbreiden.

Het bedrijf startte op 7 augustus de procedure voor de milieuvergunning. Daarin is sprake van een uitbreiding met 154 honden, waardoor het totaal aantal honden in het bedrijf 250 zou bedragen. Dat blijft allemaal wel binnen de perken, denkt u? U vergist zich! Want dergelijke uitbreiding gaat niet om 154 extra stuks. Het gaat om een veelvoud, een honderdvoud!

Ik verklaar me nader. Volgens de Vlaamse regelgeving worden honden pas meegeteld vanaf de leeftijd van 6 maanden voor een milieuvergunning. Onder die leeftijd bestaat een hond niet voor de milieuwetgeving en gelden er dus geen milieuvoorwaarden. Met andere woorden: een uitbreiding van 154 honden is een aanvraag voor 154 volwassen kweekdieren, vooral teefjes die verkoopbare puppy's kunnen voortbrengen. 

Als men wil weten hoeveel dieren er echt verblijven, moet men bij die kweekdieren ook alle puppy's optellen zodat je gemakkelijk aan 500 of 600 honden komt. Een aanvraag voor 154 extra dieren is dus al meteen ook een aanvraag voor honderden puppy's.

2 Sabine Vermeulen (N-VA)
rv Sabine Vermeulen (N-VA)

Onlogische milieu-impact

Logisch is dat niet. Beeld je eens een hondenkwekerij in met meer dan 50 moederdieren en allen met 5 puppy's - dat betekent dan 250 puppy's in totaal. Maar we beoordelen die situatie enkel op basis van de moederdieren, alsof enkel volwassen honden voor overlast kunnen zorgen - want daarover hebben we het hier -, en de pups in dezelfde inrichting helemaal geen geluidshinder of geurhinder veroorzaken.

Geen plasje, poepje, snik of kik geven die puppy's volgens de wet. Als het over minuscule chihuahua puppy's gaat, zou je dit met wat goodwill begrijpen. Maar de pups van een Mechelaar, Duitse Dog of Leonberger zijn algauw op enkele weken tijd van een ander kaliber. Hun kikje wordt algauw schreiend gekef en oefenend geblaf. 

Wanneer een hondenkwekerij een milieuvergunning van de gemeente krijgt, betekent dat nog niet dat ze van start kan gaan. Naast een milieuvergunning is ook een erkenning vereist, die uitgereikt wordt door de dienst Dierenwelzijn. De concrete casus van de failliete kwekerij in Kasterlee, met bijhorende ontruiming, heeft ertoe geleid dat de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning onder de loep genomen worden door de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Deze raad moet zeker lessen kunnen trekken uit wat voorviel in Kasterlee.

Laat het voorval ook voor debat zorgen binnen de Raad. De tendens naar schaalvergroting moet een voorwerp van discussie zijn in de schoot van de Raad voor Dierenwelzijn.

Let wel, ik besef dat een beperking van het aantal kweekdieren in eigen land effecten kan hebben op de import, zeker vanuit landen waarvan we puppy's liever niet meer geïmporteerd zien worden. Als de vraag naar pups stijgt, hebben we toch wel liever zicht op de kweek in ons binnenland dan dat een importstroom vanuit het buitenland gestimuleerd wordt.

De logica van sommige kwekerijen bestaat er nu reeds in om naast eigen kweek ook tientallen puppy's in te voeren vanuit het buitenland zonder dat deze meetellen in het aantal zoals op hun milieuvergunning staat. Leg dus terzelfdertijd met de evaluatie van de erkenningen ook een aanpassing van de milieuwetgeving op de tafel van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn.

Een onlogische regel houdt een bizarre hondenhandel in stand. Een logische regel zal zorgen voor een correcter zicht op de hondenkweek en -handel en ons toelaten een doortastend en wel ja, 'humaan' beleid te voeren voor deze dieren, jong en oud.

Lees meer