2
thinkstock

Wetenschappers waarschuwen voor "ecologisch Armageddon": driekwart insecten verdwenen

In 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland is sinds 1989 driekwart van de vliegende insecten verdwenen. De teruggang van het aantal insecten werd al vermoed, maar blijkt veel groter dan gedacht. In de rest van Europa is de teruggang vermoedelijk net zo groot.

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen en hun Duitse collega's. De ecologen publiceerden hun bevindingen vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE. Al sinds 1989 wordt in de onderzochte natuurgebieden minutieus bijgehouden hoeveel insecten er rondvliegen. De insecten worden gevangen in grote vallen en de volledige biomassa wordt gewogen.

Afgelopen jaren was al duidelijk dat bepaalde insectensoorten, zoals bijen en vlinders, steeds minder voorkomen in West-Europa en Noord-Amerika. "Maar dat de aantallen van alle vliegende insectensoorten in zo'n hoge mate aan het afnemen zijn als we hier zien in zo'n wijdverspreid gebied, is een nog alarmerender bevinding", zegt projectleider Hans de Kroon.

'Als we de insecten verliezen, dan stort alles in elkaar'

Dave Goulson, universiteit van Sussex

Oorzaak onduidelijk

"Aangezien hele ecosystemen afhankelijk zijn van insecten, bijvoorbeeld als voedsel en als bestuivers, zet dat andere veranderingen, zoals achteruitgang van vogels en zoogdieren in een nieuw daglicht", aldus De Kroon.

De oorzaak van deze enorme afname is tot nog onduidelijk. Veranderingen in weer, landschap en in plantensoortenrijkdom blijken niet de afname te kunnen verklaren. Het weer verklaart veel van de schommelingen binnen het seizoen en tussen de jaren, maar niet de neergaande trend.

"Insecten vormen ongeveer twee derde van alle leven op aarde, maar we zien nu een ongelooflijke afname", zegt ook professor Dave Goulson van de universiteit van Sussex, een van de auteurs van de studie, aan The Guardian. "We lijken grote stukken land onleefbaar te maken voor de meeste levensvormen, en zitten zo op koers naar een ecologisch Armageddon. Als we de insecten verliezen, dan stort alles in elkaar."

Omdat de oorzaken niet bekend zijn, kunnen nog geen concrete maatregelen worden genomen. De Kroon: "Wat we op dit moment alleen kunnen doen is grote voorzichtigheid betrachten. Minderen met de dingen waarvan we weten dat ze een slechte invloed hebben, zoals het gebruik van pesticiden en verdwijnen van bloemrijke akkerranden in de landbouw."

2 Een van de vallen in een Duits natuurgebied.
Entomologisher Verein Krefeld Een van de vallen in een Duits natuurgebied.

Lees meer