thinkstock

Donorkinderen kunnen biologische vader opsporen met hulp van nieuwe website

Twee Belgische en vier Nederlandse donorkinderen hebben de website www.donordetectives.be opgericht om andere donorkinderen de mogelijkheid te bieden hun onbekende vader op te sporen. Het initiatief kwam er nadat één van de stichters er in slaagde haar "onvindbare" biologische vader te traceren via een Amerikaanse DNA-databank. Een unicum, want voor zover bekend is dat in Europa nog niemand gelukt.

Particulieren kunnen met een DNA-zelftest wangslijm opsturen naar databanken met DNA-gegevens van miljoenen mensen die onbekende familieleden zoeken of een stamboom bouwen. Dat donorkinderen zo op basis van DNA-matches hun biologische vader kunnen vinden, kan verstrekkende gevolgen hebben voor mannen die tot 2004 anoniem sperma doneerden.

"De opkomst van grote, openbare DNA-databases maakt dat de wettelijk vastgelegde anonimiteit van hun donorvaders plots in veel minder stug beton is gegoten. Onze boodschap is duidelijk: we gaan je vinden", luidt het bij Donor Detectives.

Urgentie

"Anonimiteit bestaat niet meer," zegt Stikkelman, medeoprichter van de Stichting Donor Detectives NL/BE. "Donoren kunnen zichzelf beter melden, want vroeg of laat vinden we ze wel. De urgentie is groot nu veel kinderen zelf op zoek gaan."

De 32-jarige Emi Stikkelman was 17 jaar op zoek naar haar biologische vader tot ze kennis maakte met een detective die haar wegwijs maakte in internationale DNA-databanken en stamboomonderzoek. Een DNA-match met een achternicht uit Australië wees haar de weg naar haar onbekende familie en deed haar er in slagen om haar biologische vader te vinden.

"Donoren kunnen zichzelf beter melden, want vroeg of laat vinden we ze wel."

Emi Stikkelman, Donor Detectives NL/BE

Groot succes

Donorkinderen vragen nu massaal de DNA-zelftesten aan. Volgens de stichting hebben afgelopen maand ruim 70 donorkinderen wangslijm opgestuurd naar databanken. Stikkelman:  "Donorkinderen zijn massaal DNA aan het testen. Een selecte groep zet alles op alles om hun donorvader te vinden. Anderen zijn nieuwsgierig of ze binnen een gezin matchen met broers en zussen."

Discriminatie

"In België hebben donorkinderen nog steeds het recht niet om te weten waar ze vandaan komen, daar hun verwekking voornamelijk onder anonieme noemer gebeurt", zegt Steph Raymaekers van de vzw Donorkinderen. Die vzw werd opgericht voor en door donorkinderen en tracht een hand uit te reiken naar lotgenoten, (wens)ouders en donoren.

"In Nederland werd weliswaar sinds 2004 de anonimiteit afgeschaft, doch valt dezelfde discriminatie Nederlandse donorkinderen te beurt, namelijk voor diegenen die voor de wetswijziging zonder recht op afkomst werden verwekt. Iemands afkomst is een fundamenteel, soms zelfs existentieel, puzzelstuk van iemands identiteit. Dit doelbewust een mens onthouden louter en alleen op basis van tijdstip en manier van verwekking, duidt niet alleen op discriminatie, het schendt ook een grote groep burgers in een basisrecht", aldus Raeymaekers.

Voor Donor Detectives gaat het zoeken of vinden verder dan enkel een ouder of broer/zus. "Via internationale DNA-databanken en stamboomonderzoek is het mogelijk om de gehele onbekende familie, en dus ook iemands afkomst, te traceren: grootouders, tantes, nonkels, neven, nichten, broers, zussen", zegt Raeymaekers.

"Iemands afkomst is een fundamenteel, soms zelfs existentieel, puzzelstuk van iemands identiteit."

Steph Raymaekers, vzw Donorkinderen

Lees meer