Genetisch gemanipuleerde maïs.
PHOTO_NEWS Genetisch gemanipuleerde maïs.

EU-Parlement: "Laat lidstaten niet zelf beslissen over import van ggo's"

Het Europees Parlement is fel gekant tegen het voorstel van de Commissie om de lidstaten individueel te laten beslissen of ze genetisch gemodificeerd voedsel en ggo-diervoeders op hun grondgebied toelaten. De milieucommissie heeft het voorstel vandaag met een grote meerderheid verworpen, verwacht wordt dat ook de plenaire vergadering én de lidstaten zelf tegen zullen stemmen.

Als het van de Europese Commissie afhangt, zullen de EU-landen onder bepaalde voorwaarden via een 'opt-out' de invoer en dus het gebruik van ggo-voedsel mogen beperken of verbieden, ook al kreeg het product in kwestie groen licht van het Europees Agentschap voor voedselveiligheid (EFSA). Omdat de lidstaten fel van mening verschillen over de kwestie, kon er nog nooit een voldoende grote meerderheid voor of tegen de import van een ggo op Europese bodem gevonden worden. Zo kwam het dossier altijd op de tafel van de Commissie terecht, die dan maar de knoop moest doorhakken. Met haar wetsvoorstel wil ze die verantwoordelijkheid uit handen geven.

Maar elke lidstaat afzonderlijk laten beslissen, stoot op heel wat weerstand. In de milieucommissie werd het voorstel dinsdag verworpen met 47 stemmen tegen 3 (en 5 onthoudingen). Het ziet ernaar uit dat de plenaire vergadering op 28 oktober dezelfde houding zal aannemen. Volgens insiders zijn ook de lidstaten niet tevreden over het Commissievoorstel.

Versplintering

In het Parlement wordt de 'versplintering' van de Europese interne markt aan de kaak gesteld. "Er dreigt een lappendeken van nationale opt-outs te ontstaan die de in- en uitvoer van voedsel met ggo-bestanddelen of van dieren gekweekt met voedsel waarin ggo's verwerkt zijn onmogelijk maakt", zegt Ivo Belet (CD&V). Volgens Mark Demesmaeker (N-VA) is het onduidelijk hoe het voorstel praktisch kan worden uitgevoerd, gecontroleerd en gehandhaafd. Er bestaan immers geen grenscontroles meer en hoe de lidstaten die de ggo-import willen inperken in de praktijk zullen kunnen garanderen dat de maatregelen op hun grondgebied worden nageleefd, is evenmin duidelijk.

Het Parlement wijst er ook op dat de concurrentiepositie van de Europese landbouwsector bedreigd kan worden. De hernationalisering zou betekenen "dat de uitvoer van het vlees van varkens die met genetisch gewijzigde soja werden gevoed naar bepaalde landen niet meer mogelijk zou zijn", zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V).

Opt-out

Momenteel zijn in de EU 58 ggo's toegelaten voor gebruik in levensmiddelen en - hoofdzakelijk - dierenvoeders. Ongeveer 90 procent van de soja die in de EU wordt ingevoerd, is genetisch gewijzigd.

Begin dit jaar werd het Commissievoorstel om lidstaten ook een opt-out te gunnen bij de kweek van ggo-producten wel goedgekeurd. Van de 28 EU-landen hebben er 19 de Commissie laten weten dat ze van die mogelijkheid gebruik willen maken, al dan niet voor slechts een gedeelte van hun grondgebied. Bart Staes (Groen) ziet in de afwikkeling van de twee ggo-dossiers het signaal "dat een ruime meerderheid van de Europese landen en burgers geen 'biotech' willen eten".

De Europese Commissie wilde vandaag niet reageren op de stemming. Ze wacht het resultaat van de plenaire stemming af.

'Een ruime meerderheid van de Europese landen en burgers wil geen 'biotech' eten'

Bart Staes (Groen)

Lees meer