3 Een wetenschapper aan de Holometer.
Fermilab Een wetenschapper aan de Holometer.

Leven we in een 2D-hologram? Uniek experiment doet de test

Het Amerikaanse departement van Energie is gestart met een uniek experiment, de Holometer, dat duidelijkheid moet scheppen over bepaalde theorieën over onze wereld. De meest fantastische ideeën worden daarbij niet geschuwd, zo meldt Science Daily. Zo wordt onderzocht of we in een hologram leven.

Is ons universum één groot hologram? Sommige fysici geloven van wel. Net zoals personages op tv niet zouden weten dat hun 3D-wereld alleen bestaat op een 2D-scherm, zo zou het kunnen dat wij niet weten dat onze 3D-wereld alleen maar een illusie is.

Het idee is vergelijkbaar met een televisie, waarbij de pixels minder samenhang vertonen wanneer je te dicht bij het scherm zit. Die minuscule stukjes data vormen op een grotere afstand samen echter een herkenbaar beeld. De wetenschappers denken dat ons universum mogelijk op dezelfde manier is opgebouwd, met deeltjes die tien biljoen keer kleiner zijn dan een atoom.

Het Fermi National Accelerator Laboratory van het Amerikaanse Energiedepartement heeft nu een machine in gebruik genomen die moet helpen dit raadsel te ontwarren. "We willen uitzoeken of de ruimtetijd een systeem is zoals materie", zegt Craig Honan, directeur van het Center for Particle Astrophysics van Fermilab. "Als we iets ontdekken, kan dat onze ideeën die we duizenden jaren hadden over de ruimte compleet veranderen."

Ruis
De Holometer maakt gebruik van twee interferometers, toestellen die elk een laserlicht naar een stralingsdeler en door twee loodrechte armen zenden. Het licht wordt daarna teruggereflecteerd naar de stralingsdeler, waar de twee lasers weer samenkomen. De mogelijke schommelingen in helderheid die door dat proces veroorzaakt worden, zullen geanalyseerd worden door de onderzoekers.

Verwacht wordt dat binnen alle frequenties zulke storingen zullen voorkomen. De uitdaging voor de onderzoekers is zich niet te laten misleiden door andere bronnen van ruis. "Als we een storing vinden die we niet kunnen wegfilteren, ontdekken we misschien iets fundamenteels over de natuur - een ruis die intrinsiek is aan de ruimtetijd", zegt fysicus Aaron Chou van het Fermilab, die het project zal leiden. "Een positief resultaat zal een hele wereld van nieuwe vragen over de ruimte openen."

3
Fermilab
3
Fermilab

Lees meer