3
iStock

"Zonder onmiddellijke actie zal klimaatverandering de gezondheid van een hele generatie kinderen bepalen”

De klimaatverandering heeft nu al grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen over de hele wereld en bedreigt het welzijn van een hele generatie. Dat is de conclusie van een grootschalige analyse door het prestigieuze geneeskundige tijdschrift The Lancet.

Voor het onderzoek ging The Lancet te rade bij 120 experts van 35 internationale instituten en universiteiten, waaronder ook de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldbank. De conclusies zijn alarmerend: als de klimaatverandering niet gestopt wordt, zal elk kind dat nu geboren wordt, opgroeien in een wereld die over zeventig jaar 4 graden warmer is. De kinderen lopen daardoor hun hele leven lang een hoger risico op gezondheidsproblemen.

“Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor de gezondheidsrisico’s van de klimaatverandering”, zegt Nick Watts, die de analyse coördineerde. “Hun lichamen en immuunsysteem zijn zich nog aan het ontwikkelen, en daardoor zijn ze vatbaarder voor ziekten en milieuvervuiling. De schade die tijdens hun jeugd wordt toegebracht is blijvend, met consequenties voor de rest van hun leven. Zonder onmiddellijke actie van alle landen om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen zullen de gemaakte vorderingen in welzijn en levensverwachting gevaar lopen, en zal de klimaatverandering de gezondheid van een hele generatie bepalen.”

Kleuters het zwaarst getroffen

De klimaatverandering heeft onder meer invloed op de voeding van kinderen. Naarmate de temperaturen stijgen, krimpen de oogsten. Daardoor komt de voedselzekerheid in gevaar en stijgen de prijzen. De afgelopen dertig jaar daalde het oogstpotentieel van onder meer maïs (4 procent), soja (3 procent) en rijst (4 procent). Kleuters en kleine kinderen zijn bij de ergst getroffen groepen voor ondervoeding en gezondheidsproblemen die ermee gepaard gaan, zoals groeiachterstand, een verzwakte immuniteit en ontwikkelingsproblemen.

Kinderen zijn bovendien extra vatbaar voor de infectieziekten die oprukken met de stijgende temperatuur en veranderende neerslagpatronen. In de laatste drie decennia verdubbelde het aantal dagen die klimatologisch geschikt zijn voor de vibrio-bacterie, de veroorzaker van cholera. Daardoor is de kans op cholera-uitbraken wereldwijd met 10 procent gestegen. Dengue is dankzij de klimaatverandering de snelst oprukkende ziekte ter wereld geworden en bedreigt nu ook regio’s als Europa. Naar schatting de helft van de wereldbevolking is nu kwetsbaar voor de ziekte.

3 De voorbije 30 jaar is de kans op cholera-uitbraken wereldwijd met 10 procent gestegen.
Photonews De voorbije 30 jaar is de kans op cholera-uitbraken wereldwijd met 10 procent gestegen.

Vervuiling en extreem weer

Een kind dat vandaag wordt geboren, zal tijdens het opgroeien meer toxische lucht inademen, omdat stijgende temperaturen luchtvervuiling in de hand werken. Ook hier worden kinderen en jongeren harder getroffen, omdat hun longen nog in ontwikkeling zijn.

Een kind dat vandaag wordt geboren, zal later in het leven ook in toenemende mate blootgesteld worden aan overstromingen, droogte en natuurbranden. Deze eeuw steeg al in 152 landen het aantal mensen dat is blootgesteld aan de gevolgen van natuurbranden. De financiële last van die natuurrampen ligt 48 keer hoger dan die van overstromingen.

Frequentere en langere hittegolven zullen impact hebben op de prestaties van werknemers, waarschuwt het rapport. Vorig jaar gingen al 45 miljard werkuren verloren door extreme hitte in vergelijking met 2000.

Als de wereld de beloften in het klimaatakkoord van Parijs nakomt, wacht kinderen die vandaag geboren worden een heel andere toekomst

Richard Horton, hoofdredacteur van The Lancet, roept artsen en gezondheidswerkers over de hele wereld op om in actie te komen. “De klimaatcrisis is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid geworden, maar de wereld wacht nog steeds op het antwoord van regeringen dat in verhouding is met de schaal van de uitdaging die de volgende generaties wacht”, zegt hij. “Gezondheidswerkers, clinici en wetenschappers moeten de handen nu ineen slaan en onze wereldleiders uitdagen om de imminente bedreigingen voor de gezondheid van onze kinderen aan te pakken.”

Schonere toekomst

Als de wereld de beloften in het klimaatakkoord van Parijs nakomt, wacht kinderen die vandaag geboren worden een heel andere toekomst, stelt de studie. Steenkoolcentrales zouden nog tijdens hun lagere school sluiten, de laatste benzine- en dieselauto’s worden verkocht als ze 21 worden, en rond hun dertigste verjaardag reduceert de wereldeconomie haar uitstoot tot netto nul. Daardoor kunnen toekomstige generaties genieten van schonere lucht, veilig drinkwater en voedzamer eten.

Die uitdaging is gigantisch, maar het rapport biedt ook enkele redenen voor voorzichtig optimisme, zoals het aandeel van hernieuwbare energie in de totale groei in stroomproductie in 2018 (45 procent).

3
iStock

17 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Marco Maerten

    Jhon Stahl,'halfbakken argumenten'? Die 'rijke stinkerds' zullen er blijven zolang men er produkten blijft van kopen (consumenten zoals..heb je hem?)

  • John Stahl

    Heb daarnet die voorstelling van het klimaatbetoog van Nic Balthazar eens bekeken. Op momenten had ik plaatsvervangende schaamte voor zijn halfgebakken argumenten en oplossingen. Zolang rijke stinkerds blijven vliegen en containerschepen hun brol uit China hier blijven afladen kan het mij geen barst schelen. Denken de politiekers en ondernemers trouwens dat al die elektrische taxis in China op groene elektr. rijden. Steenkoolcentrales, ja!!

Lees meer