Illustratiefoto.
Fabio Cardoso/Corbis Illustratiefoto.

Technisch werkloze arts-specialisten in opleiding vallen zonder inkomen

Door het wegvallen van alle niet-dringende klinische activiteiten wordt er voor vele arts-specialisten in opleiding technische werkloosheid ingeroepen. Door hun speciaal statuut hebben ze echter geen recht op een vervangingsinkomen. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) vraagt dringend een oplossing en roept decanen, hoofdgeneesheren, stagebegeleiders en beleidsmakers op hun artsen in opleiding te beschermen en een loon te verzekeren.

Op talrijke stagediensten in Vlaanderen wordt overwogen om arts-specialisten in opleiding technisch werkloos te maken en de uitbetaling van hun loon op te schorten. Stagemeesters willen zo de kosten reduceren na het wegvallen van niet-dringende consultaties en ingrepen, klinkt het. “Door de huidige Covid-19-pandemie zijn alle niet-dringende klinische activiteiten afgebouwd en zijn bedden, ruimte en personeel voorbehouden voor dringende zaken. Dat laat zich financieel voelen op de diensten", aldus de VASO.

Statuut

Arts-specialisten in opleiding werken onder het unieke ‘sui generis’-statuut. Dat houdt in dat ze geen recht hebben op de sociale bescherming waar een bediende, arbeider of zelfstandige wel op kan rekenen. "De situatie toont opnieuw de ontoereikendheid van het sociaal statuut en het gebrek aan wettelijke bepalingen rond de arbeidsvoorwaarden van specialisten in opleiding", aldus de vereniging.

De VASO vraagt aan iedereen de arts-specialisten in opleiding niet in de kou te laten staan. "De specialisten in opleiding staan steeds klaar om te helpen waar nodig, zonder klagen en met de grootste inzet die ze hebben. Bescherm hen zowel in deze crisisperiode als nadien met een volwaardig sociaal statuut", luidt het. 

Onaanvaardbaar. De arts-specialisten en huisartsen in opleiding zijn een onmisbare schakel in de bestrijding van deze Covid-19-pandemie

Vlaamse geneeskundefaculteiten en universiteiten

“Onaanvaardbaar”, klinkt het bij de Vlaamse geneeskundefaculteiten en universiteiten. “De arts-specialisten en huisartsen in opleiding zijn een onmisbare schakel in de bestrijding van deze Covid-19-pandemie, maar ook in de zorg van patiënten met andere aandoeningen.”

De Vlaamse rectoren en decanen van de geneeskundefaculteiten wijzen erop dat de overheid financiële middelen heeft voorzien om de gezondheidszorg door deze crisis te loodsen, waartoe ook de verloning van artsen in opleiding behoren. “Er is dus geen enkele reden om onze jonge collega’s in de financiële onzekerheid te duwen, het zou ook bijzonder oncollegiaal zijn”, aldus de universiteiten. 

Volgens hen duidt dergelijke maatregel op een gebrek aan empathie en opleidingsgerichtheid. “We zijn ervan overtuigd dat het hier om een beperkte groep gaat, maar we willen toch waarschuwen dat wij vanuit de universitaire coördinatie deze maatregelen niet kunnen aanvaarden aangezien ze de facto betekenen dat deze collega’s zonder inkomen worden gezet”, klinkt het verder. 

9 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Leo Peeters -Duym

    Deze toekomstige teveel verdieners moeten dan maar een lening aangaan, dat zal hen wel lukken. Tot je dertigste deels studeren op kosten van de belastingbetaler, om vervolgens een door de belastingbetaler gesubsidieerd beroep (de ziekenkas) uit te oefenen, en dan nu financieel op dezelfde manier behandeld willen als andere zelfstandigen die dikwijls niet langer school gelopen hebben dan hun 18 de levensjaar?

  • Leo Peeters -Duym

    Deze toekomstige teveel verdieners moeten dan maar een lening aangaan, dat zal hen wel lukken. Tot je dertigste deels studeren op kosten van de belastingbetaler, om vervolgens een door de belastingbetaler gesubsidieerd beroep (de ziekenkas) uit te oefenen, en dan nu financieel op dezelfde manier behandeld willen als andere zelfstandigen die dikwijls niet langer school gelopen hebben dan hun 18 de levensjaar?

Lees meer