"Jordaan te zwaar vervuild voor doop"

Volgens de Bijbel is de Jordaan de plaats waar Johannes de Doper Jezus waste. Vandaag is de rivier onbruikbaar voor dergelijke rituelen wegens te zwaar vervuild, zeggen activisten.

"Smerig", zo noemde een milieugroepering de Jordaan. Volgens de organisatie raakte de rivier door ernstig wanbestuur ernstig vervuild, zodat doopplechtigheden er onverantwoord zijn. Hoewel de Israëlische Minister van Volksgezondheid volhoudt dat de rivier aan alle kwaliteitsnormen voldoet, stelt de groep dat ongezuiverd rioolwater en afwalwater uit de landbouw zomaar in de Jordaan terechtkomen.

Onveilige doop
De milieuactivisten vinden een bondgenoot in religieuze groeperingen die zich zorgen maken dat dopen in de Jordaan 'onveilig' worden.

"Zowel voor de volksgezondhied als uit respect voor het christelijk geloof zouden we alle doopplechtigheden in de rivier moeten afgelasten", zegt de voorzitter van de milieugroep. "Indien een heilige plek van Joden of moslims zich in zo'n jammerlijke toestand bevond, zou er - terecht - enorme publieke verontwaardiging heersen." (hlnsydney/tw)

Lees meer