EPA

“Onvoldoende vooruitgang met klimaatactie EU”

De EU boekt onvoldoende vooruitgang met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Dat meldt het Europees Bureau voor de Statistiek Eurostat in een rapport. 

De uitstoot van CO2 is tussen 2003 en 2018 met 20,6 procent gedaald vergeleken met het niveau in 1990. Tussen 2013 en 2018 ging het om slechts 2,7 procent. In dat tempo wordt de beoogde daling met 40 procent in vergelijking met 1990, laat staan een ambitieuzere doelstelling, niet gehaald. 

EU-commissaris Paolo Gentiloni wees er op een persconferentie in Brussel op dat het doel van 20 procent in 2020 wel is gehaald. “Maar deze cijfers tonen aan dat de Green Deal belangrijker is dan ooit. Terwijl we tegen de dramatische gevolgen van de pandemie strijden moeten we wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en groeiende sociale en economische ongelijkheid niet uit het oog verliezen. De lidstaten worden meer en meer geconfronteerd met klimaatveranderingen en temperatuurstijgingen.”

Green Deal

In december presenteerde de Europese Commissie haar Green Deal om tot een klimaatneutraal Europa te komen in 2050, dat door de regeringsleiders werd omarmd. Vicevoorzitter Frans Timmermans wil in september komen met een percentage voor een verdere emissiedaling in 2030 ten opzichte van 1990. Vooralsnog is 40 procent afgesproken maar het dagelijks EU-bestuur beoogt een ambitieuzere daling van 50 tot 55 procent ten opzicht van 1990. Het Europees Parlement wil zelfs 65 procent.

Begin maart drongen Nederland en elf andere EU-lidstaten bij de commissie aan op snellere aanscherping van de klimaatdoelen voor 2030. Een voorstel moet uiterlijk in juni worden gepresenteerd, schreven twaalf ministers onder wie Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) toen aan Timmermans.

De Eurostatcijfers over de broeikasemissies zijn onderdeel van een bredere rapportage over de zeventien zogeheten duurzame ontwikkelingsdoelen die de 193 lidstaten van de VN zich tussen 2015 en 2030 hebben gesteld. Die gaan onder meer over het beëindigen van armoede en honger in de wereld, hoogwaardig onderwijs voor iedereen en betaalbare, schone energie. Op de meeste gebieden heeft de EU goede stappen vooruit gezet, maar met het realiseren van gendergelijkheid is het gemiddeld in de EU verslechterd.

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Sobek Wessels

    Als er enkel mensen bij komen zal er enkel meer vervuiling bij komen , de meesten mensen die erbij komen zijn in arme landen waar men geen infrastructuur of geld heeft om bv te recycleren of met milieu vriendelijke auto's te rijden ezv .. Met meer mensen zijn er ook telkens meer grondstoffen , voedsel , water nodig ! Ik zie niet in hoe je tot een versnelde afname van de veruiling gaat geraken als elk land niet hetzelfde doet .

Lees meer