2
PHOTO_NEWS

'Slimme vraagsturing' helpt black-outs te voorkomen

Als we ons energieverbruik minder op de vraag afstemmen en meer op de beschikbare productie, kunnen we een hoop energie besparen en situaties zoals vandaag, waarbij een blackt-out dreigt, voorkomen. Dat blijkt uit de resultaten van Linear, een onderzoeksproject dat gedurende de laatste 3 jaar bij 240 Vlaamse gezinnen manieren onderzocht om het energieverbruik beter af te stemmen op de veranderlijke energieproductie van hernieuwbare energiebronnen.

"Vroeger volgde de energieproductie de vraag", zegt Wim Cardinaels, projectleider van Linear bij de voorstelling van de onderzoeksresultaten in het Huis van de Toekomst in Vilvoorde. "Steeg de vraag, dan werd er meer geproduceerd. Bij hernieuwbare energiebronnen kan je niet produceren naargelang de vraag. Ofwel moet je een energieoverschot opslaan, ofwel moet je de vraag afstemmen op de beschikbare productie. Daarvoor moet je die vraag gaan sturen bij de gebruiker zelf."

Uit het onderzoek van Linear blijkt dat dat ook lukt, maar dan wel alleen als het voor die gebruiker een routinehandeling wordt, waarbij hij niet systematisch een intellectuele inspanning moet doen. "Iedere dag of verschillende keren per dag de elektriciteitstarieven of de beschikbare prodcutie nakijken, lukt niet voor de gebruiker", gaat Wim Cardinaels verder. "Met 'slimme' toestellen lukt het wel. Daarbij stelt de gebruiker bijvoorbeeld 's ochtends de vaatwas of wasmachine in met de opdracht dat die 's avonds moet klaar zijn. Het toestel gaat dan in werking treden op het moment dat er het meeste energie beschikbaar is."

"Deze resultaten zijn van ontzettend groot belang", zegt Vlaams minister voor Energie Annemie Turtelboom. "Beschikten we vandaag al over dit systeem, dan hoefden we ons geen zorgen te maken over een dreigende black-out. Een dergelijk systeem in de hele EU zou bij een energiepiek het energieverbruik met zomaar 10 procent doen dalen."

2 Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom.
PHOTO_NEWS Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom.

Lees meer