2 Bij Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heerst voorlopig radiostilte over de concrete plannen.
BELGA Bij Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heerst voorlopig radiostilte over de concrete plannen.

België trekt met zes ministers en voorlopig zonder akkoord naar de klimaattop

Ons land stuurt de komende twee weken minstens zes ministers naar de klimaattop in Parijs, die volgens de Belgische delegatie geslaagd kan worden genoemd als de maximumgrens van twee graden opwarming het doel blijft. Daarvoor zal een vijfjaarlijkse actualisering van het akkoord van Parijs nodig zijn. België wil tijdens de top ook de rol van bruggenbouwer tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden spelen, is te horen bij de delegatie.

Zondag beginnen in Parijs, een dag eerder dan gepland, de onderhandelingen voor de belangrijkste klimaattop sinds Kyoto in 1997. Een dag later vindt de officiële opening plaats, met naast de Amerikaanse president Barack Obama en de Russische president Vladimir Poetin ook de Belgische premier Charles Michel. Hij zal er in de loop van de namiddag het woord nemen. Er werd voor gekozen de staatshoofden deze keer bij de start van de top uit te nodigen, om het historische belang ervan te onderstrepen. In totaal zullen zowat 147 staats- en regeringsleiders present tekenen.

België zal in Parijs niet rechtstreeks onderhandelen, maar schaart zich, net als de andere Europese landen, achter hoofdonderhandelaar Miguel Arias Cañete, Europees commissaris voor Klimaat. Ook volgens hem zal de klimaattop pas geslaagd zijn als de grens van twee graden in de eindtekst wordt opgenomen. Als alle deelnemende landen de op dit moment ingediende beloftes houden, gaan we naar een opwarming van drie graden, dus voor Europa moet er in de conclusie een systeem van opvolging met steeds ambitieuzere doelstellingen worden opgenomen. Europa zelf legt in Parijs een reductie van de eigen broeikasgassen met 40 procent tussen 1990 en 2030 voor.

2 Miguel Arias Cañete.
EPA Miguel Arias Cañete.

Terugkoppeling

"Dagelijks is er wel een terugkoppeling tussen de Europese onderhandelaars en de Belgische", zegt Peter Wittoeck, die de Belgische delegatie leidt. "Tijdens het proces zal immers moeten worden gesleuteld aan het Europese standpunt, waarvoor het akkoord van de deelstaten nodig is." België zit ook een aantal werkgroepen voor, die zich over onderdelen van de tekst buigen. Onder meer de belangrijke groep die zich bezighoudt met de financiën wordt geleid door een Vlaming.

De Belgische delegatie moet mogelijk naar de top vertrekken zonder intrabelgisch akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen. Dat is op zich ook niet nodig, maar het kan wel de geloofwaardigheid van ons land aantasten. Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault blijft daarom bij haar voornemen niet naar Parijs te gaan zonder een dergelijk akkoord.

Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem vertrekt wel, van 7 tot 11 december. Voor haar zal de bijeenkomst een succes zijn als alle deelnemers het gevoel hebben dat de inspanningen gelijk verdeeld zijn, als er een wil is om de afspraken na te komen en een manier om te monitoren of de ondertekenaars dat effectief doen. Zaterdag neemt Marghem al eens de trein naar Parijs met het duurzaamheidsnetwerk The Shift.

Volgens het Belgische onderhandelingsteam is de kans groot dat Parijs, in tegenstelling tot de voorgaande klimaatbijeenkomsten, een bindende tekst zal opleveren, al zal die wellicht niet de naam 'protocol' dragen. De discussie zal voornamelijk gaan over het aantal onderdelen dat bindend wordt gemaakt.

Ook de Waalse ministers van Energie en Milieu, Paul Furlan en Carlo Di Antonio, vertrekken op 7 december naar de Franse hoofdstad. Waals minister-president Paul Magnette gaat op 10 december.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois gaat niet naar Parijs. Bij Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heerst voorlopig radiostilte over de concrete plannen.

Lees meer