Een gortdroge akker in de Westhoek vorige zomer.
Henk Deleu Een gortdroge akker in de Westhoek vorige zomer.

Betonstop niet doorvoeren? Klimaat betaalt de prijs: “Meer overstromingen, droogte en hittedagen”

Als de 80.000 hectare ongebruikte bouwgrond die Vlaanderen nog telt volgebouwd wordt, dan zal dat meer overstromingen, meer droogte en een verdubbeling van het aantal hittedagen met zich meebrengen. Dat besluit Natuurpunt uit haar nieuw klimaatrapport dat werd opgesteld in samenwerking met het wetenschappelijk onderzoekscentrum VITO. De nieuwe Vlaamse regering moet dan ook snel werk maken van de al aangekondigde betonstop. 

"Die betonstop is beslist in 2016, maar in de praktijk is er nog niets gebeurd", zegt Frederik Mollem van Natuurpunt. "Er was vooral een aankondigingspolitiek, wat de bevolking heeft bang gemaakt en nog meer aan het bouwen gezet heeft. Deze studie toont aan dat een betonstop niet alleen belangrijk is voor mobiliteit en ruimtelijke ordening, maar ook voor het klimaat.”

Drie scenario’s

In de studie wordt uitgegaan van drie scenario's: de situatie vandaag met bouwgrond die eigenlijk in gebruik is als open ruimte, een Vlaanderen waar de ongebruikte bouwgrond wordt volgebetonneerd of een Vlaanderen waar die grond wordt ingericht met natuur en water.

In het laatste scenario wordt de uitstoot van 785.193 auto's geneutraliseerd en wordt het aantal hittedagen (dagen waarop het kwik tot 30 graden of hoger klimt) gehalveerd, van vier naar twee. Als Vlaanderen verder volgebouwd wordt, dan worden dat zeven hittedagen en gaat de winst voor de opvang van koolstofuitstoot verloren. Die winst compenseren door andere maatregelen, zou 27 miljoen euro per jaar kunnen kosten.

Ook de opvang van regenwater wordt in een volgebouwd Vlaanderen verder bemoeilijkt: vandaag vangen ongebruikte bouwgronden per jaar nog 56.696 olympische zwembaden aan regenwater op, in het natuurscenario is dat 64.647 olympische zwembaden. Als de 80.000 hectare wordt volgebouwd, dan zijn dat nul zwembaden.

Compensatie

Om de eigenaars van deze bouwgronden te compenseren, houdt Natuurpunt vast aan de al bestaande planschaderegeling waarop eigenaars beroep kunnen doen als de bestemming van hun eigendom wordt gewijzigd. Die regeling bestaat in de terugbetaling van de waarde van de bouwgrond bij de aankoop ervan plus de index. 

"Dat is voor ons een goede regeling", zegt Mollem van Natuurpunt. "Een van de maatregelen in de betonstop schrijft voor dat eigenaars ook de speculatieve waarde van hun grond terugbetaald zouden krijgen, maar daar kunnen we niet achter staan." 

27 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Kurt Winkelmans

    Bij ons is er nog veel groen. Nog vlug verkavelen. De eersten wonen mooi in het groen en de laatsten wonen in een gewone verkaveling. Maar weg groen... Teveel mensen dat is het probleem.

  • Bachten De kupe

    De woordvoerder van Natuurpunt deze morgen op de radio: bomen steken CO2 in de grond. Onzin, bomen steken alleen wortels in de grond. Ze nemen wel CO2 op, maar geven dit ook weer af als ze afgestorven zijn: door verrotting of verbranding.

Lees meer