THINKSTOCK

CEO's "zwaar ontgoocheld" over uitblijven Belgisch klimaatakkoord

De zowat honderd Belgische bedrijfsleiders, directeurs van middenveldorganisaties en academici die in september met duurzaamheidsnetwerk The Shift de klimaatministers tot actie opriepen, zeggen nu "zwaar ontgoocheld" te zijn dat er nog geen akkoord is. Op een bijeenkomst met de Belgische delegatie zaterdag in Parijs zullen ze hun ongenoegen uiten, meldt duurzaamheidsnetwerk The Shift. Sommige bedrijven nemen zelf het heft in handen. Unilever verklaart tegen 2030 klimaatneutraal te willen zijn.

Op 11 september overhandigde een coalitie van meer dan honderd bedrijfsleiders, directeurs van middenveldorganisaties en academici een open brief aan ministers Reynders en Marghem, waarin ze de Belgische regeringen opriepen actie te ondernemen tegen de opwarming van het klimaat. Het initiatief werd gesteund door de CEO's van grote spelers zoals Solvay, Eneco, Bpost, Alpro, Unilever, Janssen Pharmaceutica en Sodexo. Samen met het duurzaamheidsnetwerk The Shift drongen ze ook aan op een ambitieus klimaatakkoord in Parijs.

"Op twee dagen van deze internationale klimaattop, blijkt er nog steeds geen akkoord te zijn tussen de deelstaten en de federale regering over de verdeling van de klimaatinspanningen", zegt The Shift. "Wetende dat de verschillende partijen hierover al zes jaar lang onderhandelen, stellen we ons serieuze vragen bij het gebrek aan visie en daadkracht van onze politici. Want een bindend klimaatakkoord is levensnoodzakelijk voor alle partijen. Zowel voor zij die in de eerste plaats inzitten met het welzijn van de burgers, als voor zij die een prioriteit maken van meer welvaart bij ondernemers. Bedrijven die zelf al heel wat inspanningen doen om de uitstoot van hun broeikassen te beperken, hebben dringend nood aan een algemeen bindend kader. Het kan niet de bedoeling van deze regering zijn om pioniers en innovatieve ondernemers in de koud te laten staan."

De leden van The Shift kondigen aan dat ze zaterdag hun ongenoegen zullen uiten op een bijeenkomst met de Belgische delegatie in Parijs. "Vermits dit een van de weinige gelegenheden zal zijn dat verschillende stemmen uit onze samenleving zich in Parijs mogen uitdrukken, zullen zij hier worden gesteund door een groep geëngageerde jongeren van de Generation-Transitie", klinkt het nog.

Unilever neemt zelf maatregelen

De Brits-Nederlandse was- en voedingsmiddelenproducent laat weten dat het bedrijf van 2030 klimaatneutraal wil opereren.

Het bedrijf stelde eerder al dat het de uitstoot van schadelijke stoffen in het productieproces drastisch wil verminderen. Vanaf 2030 moet alle energie die Unilever gebruikt uit hernieuwbare bronnen zijn opgewekt, zo wordt nu ook duidelijk gemaakt. Qua elektriciteit moet dat al in 2020 gelden.

Topman Paul Polman van Unilever spreekt van "op hol geslagen" klimaatveranderingen, die in iets meer dan een generatie moeten zijn aangepakt. Het tackelen van de klimaatverandering gaat volgens hem ook hand in hand met economische groei. Hij baseert zich daarbij op een rapport van de Wereldbank, die ervan uitgaat dat in 2030 zowat 100 miljoen mensen extra armoede lijden als de klimaatverandering niet wordt tegengegaan.

Lees meer