BELGA

Geen pesticiden meer vanaf 2015 bij scholen en kinderdagverblijven

De Vlaamse regering heeft een actieplan klaar om het gebruik van pesticiden verder in te perken. Vanaf 2015 zullen scholen en kinderdagverblijven geen pesticiden meer mogen gebruiken. Dat melden Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en minister van Landbouw Kris Peeters.

Het actieplan kadert in de omzetting van een Europese richtlijn uit 2009. Het plan voorziet onder meer dat het gebruik van pesticiden op terreinen van openbare diensten (bv. parken, wegen, begraafplaatsen) wordt afgebouwd. Bedoeling is om in 2015 een "nulgebruik" te realiseren. Concreet zullen bijvoorbeeld scholen van alle onderwijsnetten vanaf 1 januari 2015 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen inzetten. Dat geldt ook voor kinderopvang en ouderen- en ziekenzorg.

Privétuinen vallen buiten de Europese richtlijn, maar ook particulieren zullen aangemoedigd worden om hun pesticidegebruik te beperken en zullen tips krijgen over pesticidevrij tuinieren. Voor architecten en tuinontwerpers worden vormingen voorzien. Land- en tuinbouwers krijgen dan weer via demonstraties op proefpercelen een beeld van de mogelijkheden van geïntegreerde bestrijding van hun teelten. "Wij willen met dit plan de impact van het gebruik van pesticiden op milieu en gezondheid verder verminderen, zonder hierbij de noden op het vlak van landbouwproductie uit het oog te verliezen", aldus minister-president Peeters.

Lees meer