UNKNOWN

Minister Magnette steunt duurzame festivals

Minister voor Duurzame Ontwikkeling Paul Magnette trekt 52.000 euro uit voor drie muziekfestivals die inspanningen leveren op het vlak van duurzame ontwikkeling. Hij wil zo alle organisatoren van festivals en andere evenementen aansporen dezelfde weg in te slaan.

Mano Mundo
De PS-minister besliste om drie festivals die nu al een duurzaamheidsaanpak voorstaan een duwtje in de rug te geven. Het gaat om het Antwerps festival Mano Mundo (16.000 euro), Couleur Café (20.000 euro) en het Pacrock Festival dat in Pont-à-Celles in Henegouwen plaatsvindt (16.000 euro). Met de subsidies wil Magnette in de sector een dynamiek op gang brengen. De organisatoren van de drie festivals dienen in het najaar een evaluatie te maken en met de opgedane knowhow kunnen de andere organisatoren dan aan de slag.

Site
"Wij stellen vast dat steeds meer organisatoren events in het leven te roepen die eerbied hebben voor het leefmilieu. Maar vandaag bestaat er geen structuur die hen kan helpen om de goede dienstverleners te vinden. Mijn doel is het aanbod en de vraag beter op elkaar af te stellen", stelt Magnette. Het socialistische regeringslid heeft de vzw ExposantD gevraagd een internetsite uit te werken die moet dienen als platform voor de sector. De site moet een leidraad vormen voor wie de weg van duurzaamheid wil inslaan. (belga/kh)

Lees meer